กรรมวิธีการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลิ้นและคอขณะกลืนที่บันทึกด้วยอิเล็กโตรดชนิดปิดบนผิวหนัง

Facebook
Twitter
วันที่ยื่นต่อกรม

2540/08/14

เลขคำขอ
039103

วันที่ได้รับฯ
2549/03/08

ประเทศ
TH

ผลงาน

กรรมวิธีการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลิ้นและคอขณะกลืนที่บันทึกด้วยอิเล็กโตรดชนิดปิดบนผิวหนัง

ผู้ยื่นคำขอ
นพ. วิทูร ลีลามานิตย์

สถานะคำขอ
ได้รับ สิทธิบัตร

รายละเอียด

การตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลิ้น กล้ามเนื้อคอและขมับขณะเคี้ยวและกลืนด้วย อิเล็กโตรดชนิดปิดบนผิวหนัง แล้วนำสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลิ้นและคอขณะกลืนที่บันทึกได้มา วิเคราะห์โดยการใช้แอลกอริทึ่มที่นำค่าเฉลี่ยสมบูรณ์ที่ได้จากการคำนวณค่าความชันของสัญญาณยกกำลัง q มาคูณกับค่าผลรวมแอมปลิจูดของความถี่ที่ j ถึง k Hz ที่ได้จากการคำนวณเพาเวอร์สเปคตรัมของสัญญาณ จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาพล็อต จะได้รูปคลื่นที่แสดงการกลืนจริง (C-wave) รูปคลื่นที่แสดงการเตรียมกลืน (P-wave) และรูปคลื่นช่วยกลืน (A-wave) ซึ่งสามารถใช้วิเคราะห์ลักษณะการกลืนที่ปกติและที่ผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ