ระบบตรวจตราความปลอดภัยชนิดบันทึกข้อมูลภาพแบบดิจิตอล

Facebook
Twitter
วันที่ยื่นต่อกรม

13/1/2005

เลขคำขอ
503000054

วันที่ได้รับฯ
27/7/2006

ประเทศ
TH

ผลงาน
ระบบตรวจตราความปลอดภัยชนิดบันทึกข้อมูลภาพแบบดิจิตอล

ผู้ยื่นคำขอ

1. เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด 2. สาโรช เจริญกุล 3. สมพงษ์ กิตติปิยกุล

สถานะคำขอ
ได้รับ อนุสิทธิบัตร

รายละเอียด
ระบบตรวจตราความปลอดภัยชนิดบันทึกข้อมูลภาพที่พัฒนาขึ้น เป็นระบบที่บันทึกภาพลง Hard disk ด้วยระบบดิจิตอล ทำให้สะดวกและได้ภาพที่มีคุณภาพคมชัด นอกจากนี้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยเสริม Motion Detection, Digital Zoom และระบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การบันทึกภาพและการสืบค้นสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น