ทีมวิจัยการออกแบบวิเคราะห์และประเมินผลการทำงานของอุปกรณ์จากกระบวนการผลิต (DSCRT)

Facebook
Twitter

ทีมวิจัยการออกแบบวิเคราะห์และประเมินผลการทำงานของอุปกรณ์จากกระบวนการผลิต หรือ Design, Simulation, Characterization, and Circuit Design Research Team (DSC) อยู่ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) มีหน้าที่ดังนี้

 1. วิจัยและพัฒนาฯ เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเช่นเซ็นเซอร์ โดยใช้เครื่องจักรและ Cleanroom ของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 2. วิจัยและพัฒนาฯ วงจรรวม (Integrated Circuit) เพื่อประยุกต์ใช้กับเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ เช่น Chemical- และ Bio-sensor
 3. วิจัยและพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้คำนวณและทำนายพฤติกรรมของอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์เช่น เซ็นเซอร์
 4. วิจัยและพัฒนาฯ ระบบ อุปกรณ์ และวิธีการศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
TMEC DSCRT

สารบัญ

วิสัยทัศน์

สร้างเทคโนโลยีและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอุปกรณ์เซนเซอร์ (sensors) อุปกรณ์เมมส์ (MEMS) และอุปกรณ์ อื่นๆ ที่ สามารถผลิตบนเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรรวม (Integrated Circuits) ที่เกี่ยวข้องกับเซนเซอร์ขั้นสูง (Advanced sensors) และ อุปกรณ์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (MEMS)

เทคโนโลยีหลัก

 • Customizable CMOS Process Technology
 • Semiconductor Device Modeling and Simulation
 • Electrical Characterization (Wafer and Chip level)
 • Semi-automatic Wafer Testing Probe Station
 

ผลงานเด่น

 • Power Diode Design for EV and HEV
 • Silicon Detector

บุคลากรและความเชี่ยวชาญ

 • นายวิทวัส แย้มวงษ์ : Semiconductor Device and Process Simulation, Semiconductor Device Characterization, Silicon Process Technology (CMOS, Power Device), Electronics Circuit Analysis
 • ดร.จิรวัฒน์ ปราบเขต : Semiconductor Device Characterization, Silicon Process Technology (CMOS, Power Device, Silicon Detector)
 • ดร.อนุชา เรืองพานิช : Semiconductor Device and Process Simulation, Semiconductor Device Characterization, Silicon Process Technology (CMOS)
 • ดร.อภิรดี ยอดเทียน : Analog IC Design
 • ดร.ธวัชชัย คำศรี : Electronics Circuit Design, Test and Measurement Automation
 • นายบุญเกื้อ พิญโญ : Pressure Sensor Testing and Characterization

ติดต่อ

อีเมล: wittawat.yamwong[at]nectec.or.th
โทร : 038 857 100 ต่อ 140