การใช้ว่านหางจระเข้ชะลอการเจริญเติบโตของราขนมปัง
ลักษณะทั่วไป
      เป็นสิ่งมีชีวิต อยู่คลาสไฟโคไมซีตีส ( PHYCOMYCETES ) อาณาจักรฟังไจ ประเภทเดียวกับ
ยีสต์ ไลเคน เห็ตต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศได้แก่ Rhizopus nigricans เป็นราดำ
ที่ขึ้นบนขนมปัง (Black bread mold) ผลไม้ และอาหารเน่าเสีย ส่วนใหญ่ที่อาศัยบนบก บางส่วน
ทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายอินทรียสาร ทำให้มีการหมุนเวียนในระบบนิเวศน์

โครงสร้าง
      พวกหลายเซลล์ ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที่มีลักษณะเส้นใย เส้นใย
แต่ละเส้นเรียกว่า ไฮฟา(Hypha) ไฮพามักรวมกันเป็นกระจุกเรียกว่า
ไมซีเลียม(mycelium) และบางส่วนของไฮฟา ทำหน้าที่สร้างสปอร์
องค์ประกอบเป็นเซลลูโลสและไคทิน ่ไม่มีคลอโรฟิลล์สร้างอาหารเองไม่ได้
การสืบพันธุ์
                                                                     

ื        สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยใช้วิธีคอนจูเกชัน
ประโยชน์
      ยังไม่พบ
โทษ
      ทำให้อาหารบูดเน่าและเกิดโรคต่างๆ ในพืช ทำให้เกิดโรคราสนิมในกะหล่ำราน้ำค้างในองุ่น


| หน้าแรก | ทดสอบก่อนเรียน | ว่านหางจระเข้ | ราขนมปัง | การทดลอง | ทดสอบหลังเรียน |
| สมุนไพรไทย | เชื้อรา | คณะผู้จัดทำ | ของฝาก | เกร็ดความรู้ |