การใช้ว่านหางจระเข้ชะลอการเจริญเติบโตของราขนมปังอุปกรณ์การทดลอง
          1.ใบว่านหางจระเข้
          2. ขนมปัง
          3. กระดาษหรือกล่องพลาสติก
          4. มีด
วิธีการทดลอง
         1. นำใบว่านหางจระเข้ล้างน้ำให้สะอาดใช้มีดปลอกผิวนอกออก จะเห็นวุ้นสีขาวใสๆ

         2. นำวุ้นที่ได้จากใบว่านหางจระเข้มาบดหรือปั่นให้ละเอียด
         3. ใช้แปรงสะอาดชุ่มน้ำเมือกแล้วทาบนขนมปังที่เตรียมไว้ให้ทั่ว
         4. นำขนมปังที่ทาวุ้นว่านหางจระเข้กับขนมปังที่ไม่ได้ทาวางไว้ในกล่องพลาสติก
               หรือถุงบรรจุขนมปังอย่างเดิม
         5. สังเกตการเกิดเชื้อรา ในแต่ละวัน บันทึกผล
    
ผลการทดลอง

วันที่
ทาว่านหางจระเข้
ชุดควบคุม
หมายเหตุ
 ชุด 1 
ชุด 2
ชุด 1
ชุด 2
 
1
-
-
-
-
 
5
-
-
-
-
 
7
-
-
-
-
 
9
-
-
-
-
 
10
-
-
มีจุดดำ 3จุด
-
 
11
-
-
มีจุดดำ
มีจุดดำ 2จุด
 
12
-
-
มีจุดดำอมเขียว
มีจุดดำอมเขียว
 
13
มีจุดดำ
-
จุดดำใหญ่ขึ้น
มีจุดดำอมเขียว
 
15
จุดดำหลายจุด
-
เกิดราขนมปัง
เกิดราขนมปัง
 

สรุปผลการทดลอง
สารหรือเอ็มไซม์ที่อยู่ในวุ่นของว่านหางจระเข้สามารถชะลอการเจริญเติบโต
ของราขนมปังได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีสารบาบาเลียน ช่วยชะลอการเจริญเติบโต
ของเชื้อรา
ข้อเสนอแนะ
         1. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาราชนิดอื่นๆ
         2. ศึกษาเปรียบเทียบกันโดยใช้ว่านหางจระเข้กับราหลายชนิด
         3. ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของราที่มีต่อว่านหางจระเข้
ประโยชน์ที่ได้รับ
         1. ทำให้รู้ได้ว่าว่านหางจระเข้สามารถระงับการเจริญเติบโตของเชื้อรา
         2. ได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการดัดแปลงในการถนอมอาหาร
         3.รู้จักใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน

| หน้าแรก | ทดสอบก่อนเรียน | ว่านหางจระเข้ | ราขนมปัง | การทดลอง | ทดสอบหลังเรียน |
| สมุนไพรไทย | เชื้อรา | คณะผู้จัดทำ | ของฝาก | เกร็ดความรู้ |