การใช้ว่านหางจระเข้ชะลอการเจริญเติบโตของราขนมปัง

       ด.ญ. ศิวพร มาประชา
       ด.ญ.ธนาภรณ์ หลีกอาญา 
ด.ญ. ธีริศรา คงอุดมทรัพย

      ด.ญ. แก้วตา เนตรโพธิ์แก้ว
          ด.ญ. ณัญญภัชร รัตนาธาร
           ด.ญ. นุธิดา ตันสงวน

                      สมาชิกของเรา
ชื่อ     ด.ญ. ศิวพร มาประชา           ชื่อเล่น     มุก
ที่อยู่   11/79    ต.ไร่ขิง    อ. สามพราน    จ. นครปฐม
ชื่อ     ด.ญ. แก้วตา เนตรโพธิ์แก้ว       ชื่อเล่น    ออย
ที่อยู่   97/71 ม.3   ต. คลองใหม่   อ. สามพราน    จ. นครปฐม
ชื่อ     ด.ญ. ธีริศรา คงอุดมทรัพย์      ชื่อเล่น    ดรีม  
ที่อยู่   112/25-25 ต. คลองใหม่   อ. สามพราน  จ. นครปฐม
ชื่อ     ด.ญ. ธนาภรณ์ หลีกอาญา        ชื่อเล่น    แนน   
ที่อยู่  43 ม.3  ต. หอมเกร็ด  อ. สามพราน  จ. นครปฐม
ชื่อ     ด.ญ. นุธิดา ตันสงวน            ชื่อเล่น     ฟ้า
ที่อยู่   26/3   ต. บ้านใหม่    อ. สามพราน    จ. นครปฐม
ชื่อ     ด.ญ. ณัญญภัชร รัตนาธาร       ชื่อเล่น    มาย
ที่อยู่   110/463 ม. 3  ต. นครชัยศรี  อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม
ระดับการศึกษา      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานศึกษา            โรงเรียนนาคประสิทธิ์  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

  | หน้าแรก | ทดสอบก่อนเรียน | ว่านหางจระเข้ | ราขนมปัง | การทดลอง | ทดสอบหลังเรียน |
| สมุนไพรไทย | เชื้อรา | คณะผู้จัดทำ | ของฝาก | เกร็ดความรู้ |