การใช้ว่านหางจระเข้ชะลอการเจริญเติบโตของราขนมปัง

ลักษณะทั่วไป
      เชื้อราแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ ราเซลล์เดียว และราสาย ราเซลล์เดียว เรียกว่า yeast
ส่วนราสายนั้นมีชื่อเรียกว่า mold หรือ mould ซึ่งมีทั้งชนิดที่ก่อให้เกิดโรค และไม่เกิดโรค
พบทั้งในมนุษย์ สัตว์ และโรคของพืช เชื้อราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้
จำเป็นต้องอาศัยอาหารจากผู้อื่น บางชนิดอาศัยอินทรียสารจากซากพืช บางชนิดเจริญเติบโต
และก่อโรคในสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู่ อาหารของเชื้อรา คือน้ำตาลกลูโคสเป็นแหล่งของ
คาร์บอนที่เชื้อราชอบ บางจำพวกต้องการธาตุไนโตรเจนจากกรดอะมิโน เคอราติน
การเจริญเติบโต
      อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของราทั่วไปคืออุณหภูมิห้องหรือประมาณ 25-30  ํC
เชื้อราก่อโรคส่วนใหญ่มักจะเจริญได้ดีในช่วงอุณหภูมิห้องจนถึง 37 องศาเซลเซียส
ระบบนิเวศ
       จัดอยู่ในอาณาจักรฟังไจ
แบ่งออกเป็น 4 ดิวิชั่น
       1. ดิวิชันไซโกไมโคตา (Zygomycota) สร้างไซโกสปอร์(zygospores)
       2. ดิวิชันแอสโคไมโคตา (Ascomycota) สร้างแอสโคสปอร์(ascospores)
       3.ดิวิชันเบสิดิโอไมโคตา(Basidiomycota) สร้างเบสิดิโอสปอร์(basidiospores)

       4.ดิวิชันดิวเทอโรไมโคตา(Deuteromycota) หรือเรียกอีกอย่างว่า Fungi imperfecti
การสืบพันธุ์
     การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยการแตกหน่อ เช่น ยีสต์
     การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยการสร้างสปอร์ เช่น เห็ด รา
ประโยชน์
      ด้านอาหาร นำมาประกอบอาหาร
      ด้านอุตสาหกรรม การผลิตกรดอินทรีย์ ใช้ผลิตสารเคมี ใช้ในการหมัก เช่น ยีสต์
      ด้านการแพทย์ ผลิตยาปฏิชีวนะ| หน้าแรก | ทดสอบก่อนเรียน | ว่านหางจระเข้ | ราขนมปัง | การทดลอง | ทดสอบหลังเรียน |
| สมุนไพรไทย | เชื้อรา | คณะผู้จัดทำ | ของฝาก | เกร็ดความรู้ |