เอทีเอสไอ ดันไอซีทีตั้งกองทุนฯ รุกไร้สายทั่วโลก

เอทีเอสไอ ดันไอซีทีตั้งกองทุนพัฒนาซอฟต์แวร์เลือดผสมไทย-ฟินแลนด์ มูลค่าเกือบ 1,500 ล้านบาท เปิดตลาดระดับโลก พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างประสบการณ์ตลาดให้นักธุรกิจ

 

นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ นายกอาวุโส สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (เอทีเอสไอ) กล่าวว่า หน่วยงานของรัฐภายใต้กระทรวงไอซีที ควรเป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดันการจัดตั้งโครงการกองทุนพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วม ระหว่างประเทศไทย และฟินแลนด์ ใต้ชื่อ "ฟินเอเชีย" ก่อนเปิดทางเอกชนเข้าร่วมกองทุนในอนาคต เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว จำเป็นต้องใช้งบประมาณราว 720 ล้านบาท (15 ล้านยูโร) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถือฝ่ายละ 50% จากมูลค่ากองทุนขนาด 1,440 ล้านบาท ( 30 ล้านยูโร ) โดยฟินแลนด์นั้นจะลงทุนภายใต้บริษัท เอ คอมพานี จำกัด สำหรับกองทุนดังกล่าว ระยะแรกจะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีไร้สายเป็นหลัก โดยผลจากความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ประเทศไทย ได้ทำตลาดในเวทีโลก ร่วมกับฟินแลนด์ ที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีจำนวนมาก และมีอยู่ในตลาดดังกล่าว

 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับการถ่ายโอนเทคโนโลยี ตามเงื่อนไขหลักของการร่วมทุน, ค่าสิทธิการใช้งาน (ไลเซ่น) และความรู้ทางด้านเทคนิคจากฟินแลนด์ รวมถึงเพิ่มโอกาสเรียนรู้วิธีการทำตลาดซอฟต์แวร์ นายอาภรณ์ กล่าวเสริมว่า ฟินแลนด์เองก็มองเห็นศักยภาพของบุคลากร และความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคจากประเทศไทย ที่จะใช้เป็นช่องทางสำหรับรุกตลาดในภูมิภาคนี้ ส่วนโครงสร้างการบริหารกองทุนนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายสามารถส่งผู้บริหารมาเป็นคณะกรรมการตามสัดส่วนหุ้น

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.