บีโอไอชี้ยุทธศาสตร์ใหม่ ดันนักลงทุนเชื่อมั่นไทย

'บีโอไอ' ระบุยุทธศาสตร์ส่งเสริมลงทุนใหม่ ผลักดันให้ไทยติดอันดับ 4 ของประเทศน่าลงทุนในโลก เร่งสานต่อนโยบาย ยกระดับความสามารถแข่งขัน ของภาคเอกชน วิจัยพัฒนา และถ่ายโอนเทคโนโลยี ส่งผลให้นักลงทุนเชื่อมั่นไทย

 

นายสมพงษ์ วนาภา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ตามที่การประชุมการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) ได้สำรวจพบว่าไทยเป็นประเทศน่าลงทุนอันดับ 4 ของโลก รองจาก จีน อินเดีย สหรัฐ ผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ใหม่ของบีโอไอ หากดำเนินการอย่างต่อเนื่องมั่นใจว่าเม็ดเงินลงทุน จะไหลเข้าสู่ไทย ตามผลสำรวจเช่นเดียวกัน สำหรับนโยบายที่บีโอไอปรับปรุงใหม่ คือ เน้นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาคเอกชน ผ่านมาตรการส่งเสริมการยกระดับทักษะการพัฒนาและถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ซึ่งจะขยายขอบเขตการดำเนินการ ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงมากและตัดวงจรผลิตภัณฑ์ให้สั้นลง รวมทั้งการให้บริษัทเคลื่อนย้ายกิจการวิจัยและพัฒนา ให้ไปอยู่ใกล้ตลาดและฐานการผลิต

 

บีโอไอได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 ประเภท ประกอบด้วย ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรและอาหาร บริการ และอุตสาหกรรมแฟชั่น และได้ปรับสิทธิประโยชน์ ให้สอดคล้องกับคุณค่าของการลงทุน การมุ่งเจาะกลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย ทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก

 

สำหรับอุตสาหกรรมที่น่าลงทุน คือ ยานยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการการพิมพ์ และบริการเกี่ยวกับสื่อ รวมทั้ง การบริการทางธุรกิจ การท่องเที่ยว การขนส่ง กิจกรรมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ค้าปลีก และค้าส่ง ที่จะขยายตัวมากยิ่งขึ้น

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 เมษายน 2547

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.