ทศท.- กสท.ปรับแผนสร้างความพร้อมใหม่

เร่งเจรจาลดค่าเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายสื่อสาร โดยหวังชูเป็นแนวทางให้ กทช. ปรับใช้ในอนาคตด้วย
ทศท.-กสท. ปรับแผนสร้างความพร้อมใหม่ เร่งเจรจาขอลดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่าง 2 องค์กรก่อน กทช. เกิด โดยหวังใช้เป็นบรรทัดฐานในอนาคต ขณะที่ ทศท. ระบุต้องศึกษาตัวเลขต้นทุนทุกเรื่องที่ กสท. ร้องขอ รวมถึงอัตราค่าเช่าโครงข่ายไอพีด้วย ส่วนกรรมาธิการ (กมธ.) คุ้มครองผู้บริโภคจี้แก้ปัญหามือถือไปพร้อมกัน

 

นายธีระพงศ์ สุทธินนท์ ผู้ว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) กล่าวภายหลังการประชุมขอความร่วมมือกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) วานนี้ (14) ที่ประชุมเน้นเรื่องค่าเช่าใช้โครงข่ายบริการต่างๆ ประกอบด้วย 1. การขอเช่าใช้ไอพีเน็ตเวิร์ค 2. การเจรจาปรับลดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายที่ ทศท. เรียกเก็บ จาก กสท. นาทีละ 6 บาท และค่าเชื่อมโยงโครงข่าย 01 ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง ทศท. เรียกเก็บเดือนละ 200 บาทต่อเลขหมายว่า การประชุมยังไม่มีข้อยุติ โดยที่ประชุมตั้งคณะทำงานขึ้นเจรจาหาแนวทางดำเนินการเรื่องดังกล่าว คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 30 วัน เพื่อเจรจาตามเรื่องที่กำหนด โดยจัดกลุ่มผู้รับผิดชอบเอาไว้ดังต่อไปนี้

 

ค่าเช่าโครงข่ายไอพี เป็นการเจรจาระหว่างนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รองผู้ว่าด้านเศรษฐกิจการเงิน กสท. กับนางทัศนีย์ มโนรถ รองผู้ว่า ทศท. ส่วนการปรับลดค่าเชื่อมโยง 6 บาทต่อนาที มอบหมายให้ นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ รองผู้ว่า กสท. ด้านปฏิบัติการโทรคมนาคม เจรจากับนายสมชาย อัครพงษ์พิสัย รองผู้อำนวยการ ทศท. และค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 200 บาท มอบหมายให้ นายกิตติน อุดมเกียรติ รองผู้ว่า กสท. และนายโอฬาร เพียรธรรม รองผู้อำนวยการ ทศท. เป็นคู่เจรจา สำหรับแนวทางการเจรจา กสท. เห็นว่า อัตราค่าบริการที่ใช้อยู่ต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งหน่วยงานทั้งสองสามารถเจรจากันได้ โดยไม่ต้องรอให้มีคณะกรรมการกำกับกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ขึ้นก่อน และผลการเจรจาที่ได้ อาจช่วยเป็นบรรทัดฐานกำหนดแนวทางคิดค่าบริการของ กทช. ได้

 

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รองผู้ว่า กสท.กล่าวว่า อัตราค่าเชื่อมโยงโครงข่ายที่ ทศท. เรียกเก็บประมาณ 6 บาทต่อนาที เป็นอัตราที่ใช้มาหลายปี ขอให้ลดเหลือ 3 บาท เพราะเป็นอุปสรรคต่อการลดค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ที่ กสท. ปรับลดค่าบริการทุกปี เพื่อนำไปลดให้ประชาชน เช่น อัตราค่าโทรทางไกลจากไทยไปสหรัฐ อัตราราว 20 บาทต่อนาที จะเหลือ 17 บาทต่อนาที ทั้งนี้การประชุมครั้งต่อไปจะเชิญบริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ และบริษัทไทย เทเลโฟน แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทีทีแอนด์ที เข้าร่วมประชุมด้วย เพราะการปรับอัตรามีผลต่อสัญญาร่วมการงาน สำหรับค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 01 เลขหมายละ 200 บาทต่อเดือน ทาง ทศท. มีภาระต้นทุนจากบริการนี้จึงต้องคิดคำนวณต้นทุนเพื่อเป็นแนวทางเรียกเก็บค่าบริการ ปัจจุบัน ทศท.มีรายได้จากส่วนนี้ราว 6 พันล้านบาท ส่วนการเช่าใช้โครงข่ายไอพีจะเจรจาหาอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม ในอัตราเดียวกับที่ ทศท.จะเรียกเก็บจากทีเอและทีทีแอนด์ที

 

อินเทอร์เน็ตเป็นนโยบายกระทรวง

นายธีระพงศ์ กล่าวว่า สำหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ที่ ทศท.ให้บริการประเทศลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย ผ่านโครงข่ายไอพีกับบริการอินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ ทีโอทีออนไลน์ ยังไม่มีการเจรจา และขอให้เป็นนโยบายจากกระทรวงคมนาคม แหล่งข่าวจาก กสท. กล่าวว่า บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศแบบประหยัด ภายใต้ชื่อบริการไอเซฟคอลล์ 002 ของ ทศท. เป็นบริการที่ขัดกับกฎหมายประกอบกิจการโทรคมนาคม มาตรา 79 โดยบริการนี้ถือว่าเป็นบริการใหม่ที่เพิ่มเติมจากอำนาจหน้าที่ ซึ่ง ทศท.มีอยู่ กสท. จึงเสนอให้กระทรวงคมนาคมระงับการให้บริการดังกล่าว รวมถึงบริการทีโอทีออนไลน์ ที่ ทศท.ให้บริการอยู่ และขอให้ ทศท. แบ่งผลประโยชน์ให้ กสท. 30% ของรายได้ พร้อมกับให้บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด ยุติการต่อเชื่อมโครงข่ายกับ ทศท.

 

กมธ.จี้แก้ปัญหามือถือ

พร้อมกันนี้ ในวันเดียวกัน นางพิชญ์สินี มุ่งฝากกลาง โฆษกคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค (กมธ.) สภาผู้แทนราษฎร ได้แถลงภายหลังการประชุมว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือที่ผู้ประกอบการเอกชนเอาเปรียบผู้บริโภค โดยเฉพาะกรณีซื้อโทรศัพท์มือถือจากต่างประเทศเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่นำมาใช้ในประเทศไทยไม่ได้ หรือซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วใช้งานต่างระบบไม่ได้ ทำให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์ ตาม พ...ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ..2544 โดยให้ ทศท. กสท. ชี้แจงประชาชน ทั้งย้ำ ทศท. ให้เสนอทางเลือกคืนประกันโทรศัพท์พื้นฐาน 3 พันบาทแก่ประชาชนในรูปของเงินสด หุ้น และการหักค่างวด ซึ่ง ทศท. ชี้แจงว่า กำลังดำเนินการอยู่

 

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2545

 

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.