กสท. แตกธุรกิจขายเหมาวงจรให้ บ.มือถือ

เพิ่มช่องทางทำตลาด สร้างความหลากหลาย หวังรักษาส่วนแบ่งการตลาดที่ มีอยู่ 80%
การสื่อสารฯ เตรียมขยายธุรกิจขายเหมาวงจรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เล็งประเดิมจากตลาดผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลุ้นเริ่มได้ทันภายในปีนี้ ตอบรับอัตราเติบโตของยอดใช้บริการ ตามกระแสธุรกิจมือถือ หนุนเป้าหมายรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดก่อนเปิดเสรีสื่อสาร

 

นางสาวอนุสรา จิตต์มิตรภาพ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) กล่าวว่า กสท. มีแผนจะขยายธุรกิจขายเหมา (โฮลเซล) วงจรโทรทางไกลระหว่างประเทศ ให้กับผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย เนื่องจากมองว่าตลาดดังกล่าวเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มว่าผู้ใช้บริการ จะนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรไปยังต่างประเทศมากกว่าโทรศัพท์พื้นฐาน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสัดส่วนการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านโครงข่าย 001 ในส่วนของโทรศัพท์พื้นฐาน 60% และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 40% โดยอยู่ระหว่างกำหนดค่าบริการ ที่จะขายให้กับผู้ใช้บริการ เนื่องจากค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศมีหลายอัตรา ขึ้นอยู่กับระยะทางและภูมิภาค เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ซึ่งการขายเหมาวงจรนั้น อาจคิดอัตราตามระยะทางของพื้นที่ หรืออัตราเดียวทุกพื้นที่ปลายทางทั่วโลก

 

"เรามองว่า กลยุทธ์การขายแบบโฮลเซล จะช่วยเพิ่มช่องทางทำตลาดโทรทางไกลระหว่างประเทศได้ จึงแยกบริการนี้ออกมา เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และรักษาส่วนแบ่งการตลาดที่ กสท. มีอยู่ถึง 80% ภายในประเทศไว้ เนื่องจากแนวโน้มจะมีผู้ให้บริการรายอื่น เข้ามาทำตลาดเพิ่มมากขึ้น" นางสาวอนุสรา กล่าว สำหรับปีที่ผ่านมา กสท. มีรายได้จากค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศราว 17,000 ล้านบาท ของรายได้รวมในธุรกิจโทรคมนาคมทั้งหมด 22,000 ล้านบาท ขณะที่ปีนี้ คาดว่ารายได้ของโทรทางไกลระหว่างประเทศจะอยู่ในระดับ 16,700 ล้านบาท และรายได้จากค่าโทรทางไกลราคาประหยัด หรืออีโฟน ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จะทำรายได้ให้ประมาณ 1,000 ล้านบาท

 

เจรจา ทศท. ลดค่าเชื่อมวงจร

นอกจากนี้ กสท. ยังเตรียมเจรจากับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) เพื่อขอลดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน ที่คิดอัตราค่าโทรนาทีละ 6 บาท ทำให้ กสท. มีภาระต้นทุนสูง ซึ่งหาก ทศท. ลดค่าเชื่อมโยงในส่วนนี้ให้ กสท. ก็สามารถนำมาลดค่าบริการให้แก่ประชาชนได้ "ตัวอย่างเช่น การโทรทางไกลไปประเทศสหรัฐอเมริกา นาทีละ 22 บาท ถ้าเราลดภาระค่าเชื่อมโยงได้ กสท. ก็จะลดค่าบริการลงมาเหลือ 16 บาท เป็นต้น" นางสาวอนุสรา กล่าว พร้อมทั้งมองว่า แนวโน้มค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศจะปรับลดลง จากปัจจัยหลายด้าน เช่น เทคโนโลยีที่นำมาใช้งาน ทำให้ต้นทุนสำหรับบริการมีอัตราลดลง ดังนั้น กสท. จึงต้องพยายามปรับอัตราลง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการแข่งขัน

 

เปิดบริการบัตรโทรใบเดียว

นางสาวอนุสรา กล่าวว่า กสท. ยังมีแผนที่จะให้บริการทุกประเภท ผ่านบัตรโทรศัพท์เพียงใบเดียว เช่น ผู้ใช้บริการซื้อบัตรเพียง 1 ใบ สามารถใช้บริการโทรทางไกลระบบไอดีดี, โทรทางไกลต่างประเทศราคาประหยัด (อี-โฟน), วอยซ์โอเวอร์ไอพี และอินเทอร์เน็ต ของ กสท.ได้ โดย กสท. ได้ลงทุนติดตั้งระบบเครือข่ายอัจฉริยะ เพื่อรองรับการใช้งานในบริการรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ของ กสท. คาดว่าจะดำเนินการได้ในเร็วๆ นี้

 

ขณะเดียวกัน ยังร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในโครงการบัตรทองเที่ยวทั่วไทย โดยผู้ที่ซื้อบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (ไทยการ์ด) ของ กสท. สามารถนำไปลดหย่อนค่าที่พัก และสินค้า กับโรงแรมและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 แห่ง ทั่วประเทศ รวมทั้ง เตรียมขยายช่องทางจำหน่ายออกไปนอกเหนือจากจุดให้บริการนักท่องเที่ยว และโครงการด้านระหว่างประเทศ ผ่านกระทรวงต่างประเทศ สำหรับผลการดำเนินงานในส่วนของบัตรไทยการ์ด ในปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้น 100% โดยมียอดขายประมาณ 200 ล้านบาท และปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้ 500 ล้านบาท โดยเห็นว่าการขยายรูปแบบการใช้งาน ที่สามารถใช้บัตรไทยการ์ดโทรผ่านโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์สาธารณะ โดยกด 1544 ทำให้เกิดความคล่องตัว และสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ จึงทำให้ธุรกิจนี้เติบโต

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.