กสทฯปรับทิศธุรกิจรับบท "ผู้ให้บริการเสริม" ร่วมทุนสิงคโปร์รุกเปิดบริการ "เอสเอสพี"

กสทฯเขย่าโครงสร้างปั้น 3 ธุรกิจใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ "ผู้ให้บริการเสริมบนโครงข่าย" สร้างมูลค่าเพิ่มทดแทนรายได้โทร.ระหว่างประเทศ ทาบบริษัทสิงคโปร์ร่วมลงทุน เปิดให้บริการระบบความปลอดภัยบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต จับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ รับกระแสอีคัฟเวอร์นเมนต์

นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า หลังจากมอบนโยบายให้บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการเปิดเสรีโทรคมนาคมในปี 2549 โดยระยะแรกทั้ง 2 หน่วยงาน จะต้องเริ่มแข่งขันการให้บริการระหว่างกันก่อน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเตรียมความพร้อมก่อนนำกิจการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในปี 2547 โดยในส่วนของ กสทฯ ต้องปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็น "ผู้ให้บริการเสริมบนโครงข่าย" จากเดิมที่มุ่งเน้นการให้บริการธุรกิจสื่อสารระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นรายได้หลักของ กสทฯกว่า 70% และบริการเช่าวงจรสื่อสารภายใน/นอกประเทศอีก 30%

โครงสร้างธุรกิจใหม่ของ กสทฯจะแบ่งการให้บริการเป็น 3 รูปแบบ คือ  1.ผู้ให้บริการเช่าซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นบนเครือข่าย หรือ "เอเอสพี" (ASP : application service provider) รองรับลูกค้า-ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง เล็ก และย่อม (เอสเอ็มอี)  2.ผู้ให้บริการคอนเทนต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือซีเอสพี (CSP : contents service provider) รองรับลูกค้าประชาชนทั่วไปที่สนใจขอรับบริการ ข้อมูล-สาระบันเทิงต่างๆ เช่น วิดีโอ-ภาพยนตร์ ออนดีมานด์ แบบเหมาจ่ายรายเดือน หรือการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ หรือ video conference ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูง  3.ให้บริการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเอสเอสพี (SSP : security service provider) วางกลุ่มเป้าหมายไว้ที่หน่วยงานรัฐทั่วประเทศ ซึ่งกำลังเข้าสู่ระบบอีคัฟเวอร์นเมนต์ ซึ่งล่าสุด กสทฯได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทไอทีแห่งหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายจากประเทศสิงคโปร์ รูปแบบการร่วมมือนั้นเป็นไปได้ทั้งการเข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจเอสเอสพี และการเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยี หรือ know-how โดยขณะนี้คณะทำงานของ กสทฯอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดเพิ่มเติม คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้

นายกระวุธ คูสุวรรณ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สำหรับบริการรักษาความปลอดภัยบนโครงข่ายนั้น กสทฯอยู่ระหว่างเจรจากับบริษัท อี-ค็อป (e-Cop) ผู้เชี่ยว ชาญการให้บริการระบบสื่อสารทุกประเภทบนโครงข่ายจากประเทศสิงคโปร์ โดยรูปแบบการเจรจาเป็นลักษณะของการร่วมลงทุน (joint venture) เปิดบริษัทใหม่เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย โดย กสทฯจะถือหุ้นไม่เกิน 50% เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในลักษณะแบบเอกชน  "ปัจจุบันบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (ไอดีดี) เป็นธุรกิจหลักของ กสทฯ คิดเป็นส่วนแบ่งรายได้กว่า 57% ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งต่อไปเมื่อเปิดเสรีโทรคมนาคมแล้ว กสทฯก็ต้องไปแข่งขันกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องหาบริการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาด้วย ซึ่งการมีแผนธุรกิจใหม่ดังกล่าวคาดดว่าจะช่วยทำให้ กสทฯมีมูลค่าเพิ่มและยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้ก่อนนำกิจการเข้าไประดมทุนในตลาดในปีหน้า" นายกระวุธกล่าวในที่สุด

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.