ผู้ค้าพีซีไทยขานรับ มาตรฐานคลื่นวิทยุ

ผู้ค้าพีซีขานรับ ประกาศ สมอ. สร้างมาตรฐานที่เท่าเทียม มั่นใจผู้บริโภคได้ประโยชน์จากสินค้าที่ได้มาตรฐาน ไม่ใช่เป็นแหล่งระบายของต่ำกว่ามาตรฐานจากประเทศอื่น

 

นายพิสิฐ พฤกษานุศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบลต้า คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า มาตรฐานที่ สมอ. ประกาศใช้จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกตัว ไม่ว่านำเข้า หรือประกอบขึ้นในประเทศล้วนจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน จากที่ผ่านมา มีเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์บางประเภทที่มาจากแหล่งผลิตบางแห่ง ซึ่งเป็นสินค้านอกระบบ ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วนำเข้ามาทำตลาดในประเทศ โดยไม่มีมาตรการใดควบคุม แต่ด้วยประกาศนี้จะเป็นการป้องกันการทะลักเข้ามาของสินค้าไม่มีมาตรฐาน ส่วนของผู้ประกอบการนั้น จะมีประโยชน์ในกรณีที่สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน จะสร้างความมั่นใจต่อการส่งถึงมือผู้บริโภค "เบลต้าได้รับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอแล้ว ซึ่งจะรวมถึงมาตรฐานดังกล่าวนี้ด้วย"

 

นายนิธิพัฒน์ ลิ่มวานิชรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทมองว่ามาตรฐานดังกล่าว จะช่วยให้เกิดความเท่าเทียมในแง่ของคุณสมบัติ ซึ่งหากมองมุมหนึ่งอาจเป็นการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะผู้นำเข้า เพราะหากไม่เกิดการยอมรับการออกใบรับรองระหว่างประเทศ ทำให้สินค้าแบรนด์ต่างประเทศที่นำเข้ามาต้องทดสอบใหม่อีกครั้ง ซึ่งหากไม่ผ่านก็คงยุ่งยากที่จะหาบุคคลมาดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานตรงนี้ ในทางกลับกัน สินค้าของไทยที่เข้าตรวจรับมาตรฐานก็จะไม่ได้การยอมรับเป็นมาตรฐานโลก

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2545

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.