'ไอบีเอ็ม' จับภาครัฐส่งโซลูชั่นอี-บิสซิเนส รับอี-กัฟเวิร์นเมนต์

ไอบีเอ็มตอบรับนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งโซลูชั่นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสำนักงานอัตโนมัติไร้กระดาษ เจาะหน่วยงานราชการ ชี้แนวโน้มการขยายตัวสูง คาดภายในปีนี้กวาดแชร์กว่า 30%

นางเจษฎา ไกรสิงขร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดซอฟต์แวร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ในปีนี้ไอบีเอ็มรุกตลาดภาครัฐด้วยการนำเสนอโซลูชั่นสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นจากซอฟต์แวร์โลตัส โน้ตส์ และซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ โลตัสโดมิโน คุณสมบัติของระบบดังกล่าวจะช่วยให้การรับ-ส่งหนังสือเวียนต่างๆ เป็นไปอย่างอัตโนมัติ รวมทั้งการติดตามการเคลื่อนไหวของหนังสือ ระบบใบลา ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบการเบิกจ่ายของโซลูชั่นดังกล่าวสามารถใช้งานได้กับทุกๆ แพลตฟอร์ม แม้ในหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์หลายระบบ โซลูชั่นดังกล่าวจะทำการรวมระบบที่แตกต่างเข้าเป็นระบบที่ใช้ User Interface เดียวกัน

'ไอบีเอ็มเห็นว่า ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ภาครัฐตื่นตัวทางด้านไอทีเป็นอย่างมาก เนื่องจากนโยบายอี-กัฟเวิร์นเมนต์ของรัฐบาล ซึ่งในอดีตการทำระบบสารบรรณอัตโนมัติค่อนข้างจะลำบาก เนื่องจากระเบียบของรัฐจะบังคับให้การทำหนังสือต่างๆ ต้องใช้กระดาษ แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงมาใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ตรงจุดนี้คิดว่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ภาครัฐลดต้นทุนในด้านกระดาษและเวลาในการดำเนินงาน เช่น การเดินเอกสารภายในหน่วยงานรัฐอาจจะต้องใช้เวลาถึง 4 อาทิตย์ กว่าจะผ่านขั้นตอนต่างๆ ตามสายการบังคับบัญชา แต่หากใช้โซลูชั่นอัตโนมัติอาจจะใช้เวลาเพียง 4 วัน เพราะเอกสารจะอยู่ในลักษณะอี-เมล์ และส่งต่อๆ กันไปตามสายบังคับบัญชาได้ทันที'

สำหรับตลาดซอฟต์แวร์ของไอบีเอ็มในปีนี้ ยังคงนำเสนอสินค้า 4 กลุ่ม ได้แก่ โลตัส (Lotus), ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบเครือข่าย (Tivoli), ซอฟต์แวร์ระบบบริหารและจัดเก็บข้อมูล (Data Management) และซอฟต์แวร์เว็บสเปียร์ (Websphere) โดยยังโฟกัสอยู่ที่ซอฟต์แวร์บริหารและจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากฐานกลุ่มลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ด้านนางสาวภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์ ผู้จัดการแผนกการตลาดซอฟต์แวร์โลตัส บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศ ไทย จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้มีหน่วยงานของภาครัฐเริ่มใช้โซลูชั่นดังกล่าวแล้ว 5-6 แห่ง เช่น เนคเทคและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ทั้งนี้การให้บริการแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ เช่าซื้อ โดยภาครัฐเสียค่าเช่าเป็นรายเดือน 40,000-50,000 บาท/ผู้ใช้ 100 คน และการซื้อขาดจะคิดราคาประมาณ 900,000 บาท/ผู้ใช้ 50 คน และ 1.3 ล้านบาท/ผู้ใช้ 100 คน ราคาดังกล่าวรวมการติดตั้งซอฟต์แวร์และบริการหลังการขาย 'ในปีนี้เรารุกตลาดราชการมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุน ทำให้ตลาดเติบโต ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานรัฐหลายแห่งให้ความสนใจ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ, สาธารณสุข และหน่วยงานของ กทม.คาดว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดราชการปีนี้ 30%'

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 14 มกราคม 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.