ไอซีทีรื้อแผน 1900 มุ่งบริการ 3 จี

ไอซีทีสั่งรื้อแผนกิจการ 1900 มุ่ง 3จี แทน 2จี ตอบสนองคนไทยยุคหน้า ด้าน กสท ยังซื้อเวลา ไม่ขายหุ้นคืน ทศท ขอประเมินมูลค่าคลื่นความถี่อีกรอบ ส่วนแนวทางแปรสัญญาร่วมการงานคาดสรุปได้ภายใน เม..

 

..สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ขณะนี้ได้กำหนดนโยบายการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 เมกะเฮิรตซ์ใหม่ โดยจะยกระดับสินค้า และเทคโนโลยีจากยุคที่ 2 (2จี) สู่ 3จี และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ซึ่งการปรับปรุงบริการใหม่นี้ จะตอบสนองการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริการสู่การใช้แอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ไม่ใช่เสียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ ทั้ง บมจ.กสท คอร์ปอเรชั่น และบมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น จะต้องสรุปการเจรจาซื้อขายหุ้นในอัตราที่พอใจกันทั้ง 2 ฝ่ายเสร็จสิ้นก่อน แม้บอร์ด ทศท จะสรุปการซื้อหุ้นจาก กสท อีก 37% เพื่อให้มีสิทธิบริหารเด็ดขาดเพียงรายเดียวในราคา 2,500 ล้านบาทแล้ว แต่ กสท รายงาน รมว.กระทรวงไอซีทีขอประเมินมูลค่าและโอกาสการใช้คลื่นความถี่สู่ 3จี ที่ กสท มีสิทธิให้บริการร่วมกับ ทศท หากไม่ขายหุ้น

 

"ต้องให้เวลา กสท สักระยะ คาดจะสรุปได้ไม่นานจากนี้ เพราะ กสท จำเป็นต้องพิจารณามูลค่า โอกาสการใช้คลื่นความถี่นี้อย่างเหมาะสม ก็ไม่แน่ อาจสรุปในอัตราต่ำกว่า 2,500 ล้านบาทก็ได้" ..สุรพงษ์ กล่าว

ส่วนการศึกษาแนวทางการแปรสัญญาร่วมการงานของ กสท และ ทศท นั้น คาดว่าคณะกรรมการร่วมจะสรุปแนวทางจากข้อเสนอของที่ปรึกษาทางการเงินได้ภายในเม..นี้ พร้อมกับสรุปเรื่องแนวทางการควบรวมกิจการ กสท และทศท ว่าจะเป็นก่อน หรือหลังเข้ากระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

โดยผลการศึกษาแปรสัญญาฯ ไม่น่าจะยืดเยื้อ จากหลักการดำเนินการไม่ได้ทำให้ผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจและเอกชนคู่สัญญาหายไป เพียงเปลี่ยนรูปแบบการให้ผลประโยชน์จากเดิมที่ต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาสัมปทานเป็นจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรัฐวิสาหกิจครั้งเดียว หรือแบบหนึ่งแบบใด ซึ่งต้องต่อรองระหว่างคู่สัญญาต่อไป ทั้งจะไม่นำตัวที่องค์กรใดๆ เคยศึกษาไว้มาใช้ เพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว

 

ด้านแหล่งข่าว จาก ทศท กล่าวว่า พนักงาน ทศท ไม่เห็นด้วยต่อการแปรสัญญาก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพราะเกรงทำให้มูลค่าองค์กรลดลง หรือเสียประโยชน์ ส่วนการจ่ายชดเชยรายได้ให้รัฐวิสาหกิจ ต้องรอข้อเสนอของที่ปรึกษาทางการเงินก่อน นายไกรสร พรสุธี รองปลัดกระทรวงไอซีที และประธานคณะกรรมการร่วมดำเนินการแปรสัญญาร่วมการงาน กล่าวว่า ผลศึกษาของ 3 หน่วยงานมีข้อดี-เสียแตกต่างกัน ที่ผ่านมาไม่ได้ข้อสรุปที่ลงตัวกับทุกฝ่าย ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินควรจะเสนอแนะข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเข้ามา รวมทั้งแนวทางออกด้วย

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.