ICT แบ่งเค้กโปรเจ็กต์บรอดแบนด์ ดึง 4 ยักษ์สื่อสารผนึกทศทฯบุก

ทศทฯเดินเกมรุกขยายบริการบรอดแบนด์ให้ครบ 1 ล้านเลขหมายตามนโยบาย "หมอเลี้ยบ" ซุ่มเจรจาดึง 4 บริษัทยักษ์ยูคอม-สามารถ-เลนโซ่ และเอดีซี ดาต้าเน็ทในเครือชินคอร์ปเข้าร่วมแจมจัดสรรโควตาการลงทุนและทำตลาดรายละ 200,000 เลขหมาย เตรียมเซ็นเอ็มโอยูเร็วๆ นี้ "เอดีซี" รับลูกเตรียมทุ่มงบฯ 1,000 ล้านบาทขยายเครือข่ายรองรับการทำตลาดเต็มสูบ

นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงแผนการขยายจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ให้ถึง 1 ล้านรายในปีนี้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แน่นอน เพราะขณะนี้ทาง ทศทฯได้มีการหารือกับบริษัทเอกชน 4 รายเพื่อเข้ามาร่วมลงทุนและทำตลาดบรอดแบนด์ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มยูคอม, สามารถ (ของตระกูลวิไลลักษณ์), เอดีซี ดาต้าเน็ทในเครือชินคอร์ป และเลนโซ่ ดาต้าคอม แนวทางการดำเนินการจะเป็นการจัดสรรโควตาให้เอกชนรายละ 200,000 เลขหมาย เมื่อรวมกับส่วนของ ทศทฯก็จะครบ 1 ล้านเลขหมายพอดี ผลตอบแทนที่ทศทฯ จะได้รับก็คือ ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัททั้ง 4 แห่ง เนื่องจากทั้ง 4 บริษัทเป็นบริษัทร่วมทุนกับ ทศทฯในสัดส่วน 51/49 ตามลำดับอยู่แล้ว นายแพทย์สุรพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้ง 4 บริษัทจะเข้ามาช่วย ทศทฯในการทำตลาดซึ่งอาจจะมีการแบ่งพื้นที่การให้บริการบ้าง แต่ก็คงต้องเปิดให้มีการแข่งขันกันได้เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดอย่างเต็มที่

ด้านนางอภิวรรณ สายประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิว นิเคชั่นส์ จำกัด ในเครือชินคอร์ป กล่าวกับ "ประชา ชาติธุรกิจ" ว่า รูปแบบของความร่วมมือกับ ทศทฯในการขยายจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความ เร็วสูงในครั้งนี้จะเป็นการร่วมขยายโครงข่ายการให้บริการและการทำตลาด โดยบริษัทได้จัดสรรงบประมาณในการขยายโครงข่ายเอาไว้ราว 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายจุดบริการให้ได้ 200,000 พอร์ตตามโควตาที่ได้รับมอบหมาย จากปัจจุบันที่มีจุดให้บริการอยู่ราว 10,000 พอร์ต โดยจะใช้โครงข่ายแบ็กโบนของ ทศทฯเป็นหลัก ส่วนในพื้นที่ใดที่ยังไม่มีโครงข่ายแบ็กโบนของ ทศทฯบริษัทจะใช้วิธีเช่าจากผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อขยายการให้บริการ

สำหรับอัตราค่าบริการนั้นจะต้องอยู่ในเพดานที่ทางกระทรวงไอซีทีกำหนด โดยคาดว่าจะเป็นอัตราเดียวกันกับที่ ทศทฯได้ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเอกชนทั้ง 4 รายที่เข้าร่วมโครงการควรจะต้องคิดค่าบริการในอัตราเดียวกัน เนื่องจากหากคิดอัตราค่าบริการต่างกันอาจจะก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและไม่เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการ

นางอภิวรรณกล่าวว่า ทั้งนี้ บริษัทคงจะต้องหารือร่วมกับกระทรวงไอซีทีและบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมอีกครั้งถึงเรื่องพื้นที่การให้บริการว่าจะมีการแบ่งพื้นที่กันอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน ซึ่งน่าจะใช้การพิจารณาจากศักยภาพของแต่ละบริษัทว่ามีจุดแข็งในการขยายโครงข่ายและทำตลาดในพื้นที่ใดบ้าง ใครมีจุดแข็งอยู่ในพื้นที่ใดอยู่แล้วก็ให้ดำเนินการในพื้นที่นั้นต่อไป

แหล่งข่าวจากบริษัทในกลุ่มยูคอมกล่าวว่า การเจรจาของ ทศทฯกับเอกชนทั้ง 4 รายยังไม่เรียบร้อย คาดว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนและเซ็นเอ็มโอยูร่วมกันในเร็วๆ นี้ การแบ่งพื้นที่ให้บริการเป็นเรื่องค่อนข้างยากจะทำให้เกิดปัญหาโต้เถียงเพราะทุกรายก็ต้อง การลงทุนในพื้นที่ที่ลูกค้ามีการใช้งานสูง เชื่อว่าในที่สุดน่าจะเปิดโอกาสให้เอกชนแข่งขันกันเต็มที่ ให้แต่ละรายลงทุนและทำตลาดในพื้นที่แต่ละจุดได้เต็มที่ สำหรับอัตราค่าบริการนั้นทาง ไอซีทีจะเป็นผู้กำหนดเพดานราคาให้กับเอกชนโดยเปิดโอกาสให้แข่งขันด้านราคาเพื่อกระตุ้นการใช้งานของผู้บริโภคมากขึ้น

เอกชนทั้ง 4 รายจะเข้ามาช่วยขยายการให้บริการบรอดแบนด์บนเลขหมายของ ทศทฯเพื่อ ให้ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ เนื่องจากปัจจุบัน ทศทฯมีพื้นที่ให้บริการบรอดแบนด์เฉพาะในกรุงเทพฯเพียงไม่กี่ชุมสาย ซึ่งในการทำตลาดนั้นบริษัทจะต้องร่วมมือกับไอเอสพีเพื่อเจาะเข้าไปยังกลุ่มผู้บริโภค ทั้งนี้ ในส่วนของยูคอมนั้นจะดำเนินการภายใต้บริษัท ยูไนเต็ด บรอดแบนด์ เทคโนโลยี จำกัด (UBT) ซึ่งในส่วนของยูคอมอาจจะมีข้อได้เปรียบในแง่การลงทุน เพราะมีบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือมีอินฟราสตรักเจอร์อยู่พร้อม เป็นโครงข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูงผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสงทั่วประเทศ

ก่อนหน้านี้นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทยูคอมได้กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า กลุ่มยูคอมได้มีการปรับกระบวนการทำงานระหว่างบริษัทในเครือให้มีประสานความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงแนวคิดที่จะมีการรวมบริษัทยูบีที และยูไอเอชซึ่งดำเนินธุรกิจในลักษณะใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะยูไอเอชได้รับสิทธิดำเนินการจากกสทฯ ขณะที่ยูบีทีเป็นบริษัทร่วมทุนกับทศทฯ แต่แนวทางในการดำเนินงานที่มุ่งไปสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงทั่วประเทศยังมีอยู่

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2547

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.