"กร" แนะผนวกเกษตร เป็นจุดแข็งในแผนแม่บทไอซีที

“กร” เร่งเนคเทค ผนวกจุดแข็งด้านการเกษตร เข้าเป็นส่วนหนึ่ง ของบทวิเคราะห์สวอต ในร่างแผนแม่บทไอซีที คาดปรับร่างใหม่ เสร็จภายในกลางปีนี้ พร้อมประกาศใช้ทันตุลาคม 2545

 

นายกร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะทำงานร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ภายหลังประชุมคณะทำงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นสื่อกลางในการปรับปรุงร่างแผนแม่บทไอซีที พ.. 2545-2549 โดยคาดว่าในการร่างฉบับปรับปรุงดังกล่าว จะวิเคราะห์ถึงโอกาสทางการตลาด และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นจุดเด่นที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ คาดว่าจะนำมาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์สวอต (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) ได้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

 

"ประเทศไทยมีเกษตรกรรมเป็นจุดเด่น ซึ่งเมื่อเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารแล้ว ต้องรู้ให้ละเอียดว่า มีสินค้าอะไรเป็นจุดเด่น แข่งขันกับประเทศอื่นได้ไหม และราคาเท่าไร เพื่อที่จะผลักดันต่อไป" นายกรกล่าว ขณะเดียวกัน ได้ขยายทีมงานเพิ่มในส่วนของนักวิชาการจากภาคการศึกษาและเอกชน จากเดิมไม่มีบุคลากรส่วนนี้เข้าร่วม รวมถึงได้รับความร่วมมือจากที่ปรึกษาคณะกรรมมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในการร่วมวิเคระห์สวอตของไทยอีกทางหนึ่ง

 

ทั้งนี้ หลังจากได้ร่างแม่บทฉบับปรับปรุงแล้ว จะนำเสนอไปยัง ครม. ต่อไป คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้ และส่งผลให้กระทรวงใหม่ ที่สานงานด้านสารสนเทศ และสื่อสารโทรคมนาคม เกิดขึ้นทันภายในเดือนตุลาคมนี้เช่นกัน สำหรับแผนแม่บทฉบับนี้จะยังยึดกรอบสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ อี-กอฟเวิร์นเมนท์, อี-เอดูเคชั่น, อี-โซไซตี้, อี-อินดัสตรีและอี-คอมเมิร์ซ

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.