กระทรวงไอซีทีย้ำไม่กีดกันพีซี ตปท.

กระทรวงไอซีที ย้ำไม่กีดกันพีซีข้ามชาติ พร้อมหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหนุน หากต้องการ ทั้งเตรียมหางบกว่า 100 ล้านบาท ตั้งไอซีที ซิตี้ หวังสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 1,000 ล้านบาท จากงานซอฟต์แวร์

..สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า รัฐสนับสนุนพีซี โลคัล แบรนด์ ด้านเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเท่านั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายคอมพิวเตอร์ให้กับประชาชนในราคาเหมาะสมแต่มีคุณภาพที่ใช้งานได้ ไม่ใช่นโยบายกีดกันทางการค้าต่อผู้ประกอบการพีซีอินเตอร์แบรนด์  "หากผู้ผลิตและนำเข้าพีซีจากต่างประเทศต้องการกู้ดอกเบี้ยต่ำรัฐก็พร้อมสนับสนุน แต่ต้องลดราคาเครื่องเพื่อขายให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น เพราะโครงการพีซี โลคัล แบรนด์ มุ่งจำหน่ายให้กับครู อาจารย์ นักเรียน ด้วยระบบเงินผ่อน เครื่องไม่ใช่เทคโนโลยีล่าสุด แต่มีฟีเจอร์เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นการทำตลาดคนละกลุ่มลูกค้าอยู่แล้ว"  พร้อมย้ำว่า ไม่คิดว่ามาตรการนี้จะทำให้ต่างประเทศนำมาอ้าง กีดกันทางการค้ากับไทย เพราะประเทศอื่น มีมาตรการเข้มแข็งกว่านี้

ส่วนการสนับสนุนแผนงานจัดตั้งไอซีที ซิตี้ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ตให้เกิดเป็นรูปธรรมนั้น เดือนเมษายน จะเดินทางร่วมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สภาหอการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตลอดจนนักลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์จากในและต่างประเทศ เช่น สวีเดน ฟินแลนด์ เพื่อดูความพร้อมในการเป็นไอซีที ซิตี้ ทั้งสถานที่ และโครงสร้างพื้นฐานของ 3 จังหวัด โดยเบื้องต้นสรุปงบประมาณสนับสนุนการตั้งไอซีที ซิตี้ ปีแรกไว้ที่จังหวัดละ 30-50 ล้านบาท รวมกว่า 100 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านไอซีทียิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน

ทั้งนี้หวังว่า การนำร่องใน 3 จังหวัดจะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมในจังหวัดให้เติบโตยิ่งขึ้น และจังหวัดนั้นๆ ต้องมีแผนงานสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้วยตัวเอง ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้จากการพัฒนาซอฟต์แวร์ การให้บริการในประเทศ และส่งออกทดแทนการนำเข้าปีละกว่า 1,000 ล้านบาท โดยวานนี้ (24) กระทรวงได้เชิญตัวแทน 3 จังหวัดมาหาแนวทางพัฒนาไปสู่การเป็นไอซีที ซิตี้ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานสภาหอการค้าจังหวัด ตัวแทนเทศบาล อบจ. ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์ ปาร์ค นายมนู อรดีดลเชษฐ์ ในฐานะคณะทำงานอี-อินดัสตรี และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

ทั้งนี้นายมนู อรดีดลเชษฐ์ คณะทำงานอี-อินดัสตรี ให้ข้อมูลพื้นฐานสู่การเป็นไอซีที ซิตี้ ว่า จังหวัดต้องมีองค์ประกอบ 5 ด้าน เช่น อี-อินดัสตรี อี-เอดูเคชั่น อี-กอฟเวิร์นเม้นท์ อี-คอมเมิร์ซ โดยพัฒนาระบบข้อมูลในจังหวัดเป็นอี-โพรวินซ์ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 25 มีนาคม 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.