'ไอซีที' ชูธงแก้กม.โทรคมนาคม ลดอำนาจกทช.-ออกไลเซนส์ใหม่

'หมอเลี้ยบ' ชงเรื่องเสนอรัฐบาลแก้ 'กฎหมายโทรคมนาคม' ผ่องถ่ายอำนาจให้ 'ไอซีที' มีสิทธิอนุมัติไลเซนส์ใหม่ พร้อมถ่วงดุล 7 อรหันต์ ระบุแจ้งเกิด 'กทช.' ล่าช้าฉุดรั้งความเจริญ แถมอำนาจล้นฟ้าที่สุดในโลก ทั้งจ้องตรวจสอบโปรเจ็กต์ฮัลโหลเคลื่อนที่ 'ซีดีเอ็มเอ'

นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผย 'ประชาชาติธุรกิจ' ว่า ภารกิจแรกที่กระทรวงไอซีทีจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดในช่วงต้นปี 2546 นี้ คือการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายโทรคมนาคม หรือ พ...การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.. 2544 เนื่องจาก กม.มอบอำนาจให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) มากเกินไป และไม่มีกระบวนการใดๆ สามารถถอดถอน กทช. เพราะกำหนดไว้เพียงให้กทช.พ้นสภาพเมื่อตาย ลาออก หรือถอดถอนตามบทบัญญัติเรื่องการประพฤติมิชอบเท่านั้น ซึ่งหากประชาชนไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือแนวทางของกทช.ก็ไม่สามารถยื่นเรื่องสู่ศาลปกครองได้ เรียกว่าอำนาจมากกว่านายกรัฐมนตรี เพราะในกรณีของนายกฯ ส..สามารถเข้าชื่อกัน 200 คนเพื่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ แต่ในกรณีของกทช.หากพิจารณาตามข้อกฎหมายไม่สามารถทำได้ และเนื่องจากการดำเนินการจัดตั้ง กทช.มีความล่าช้ามาก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขข้อห้ามในบทเฉพาะกาล เพื่อให้กระทรวง ไอซีทีเข้าไปรับผิดชอบหน้าที่บางอย่างแทน กทช. เช่นเรื่องการออกใบอนุญาตใหม่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงไอซีทีจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องคลื่นความถี่ แต่ต้องการเกี่ยวข้องเฉพาะการออกใบอนุญาตใหม่ และการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมเท่านั้น เช่น บริการอินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์พื้นฐาน เป็นต้น เพราะหากมีผู้ให้บริการมากขึ้นจะทำให้การให้บริการทั่วถึงขึ้นและมีราคาถูกลง

..สุรพงษ์กล่าวว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายคำนึงถึงเรื่องอำนาจล้นฟ้าของ กทช.แบบไม่มีใครถอดถอนได้ ทำให้กระบวนการคัดสรรกทช.มีการตรวจสอบและแย่งชิงกันมาก แต่ถ้ามีการแก้กฎหมายถ่วงดุลอำนาจ กทช. ให้สามารถถอดถอนได้ก็เชื่อว่าจะทำให้กระบวนการคัดสรรเดินหน้าไปได้ เพราะถ้าเลือกคนผิดเข้าไปเป็น กทช. ประเทศก็ไม่ต้องเสียโอกาสไปถึง 6 ปี เพราะให้ประชาชนถอดถอนได้  'ไม่มีประเทศไหนอีกแล้วที่ กทช.มีอำนาจล้นฟ้าเหมือนเมืองไทย ผมถึงเรียก กทช.ทั้ง 7 คน ว่า 7 เซียน ก็ขนาดเอฟซีซี (ชื่อเรียก กทช.ในประเทศอเมริกา) อำนาจยังไม่มากเท่านี้ เราจึงคิดว่าควรแก้ กม.เพื่อถ่วงดุลอำนาจการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ไม่ใช่ถอดถอนไม่ได้แม้จะพบว่าใช้นโยบายไปในทางไม่เหมาะสม และแก้ไข กม.เพื่อเปิดโอกาสให้ไอซีทีเข้าไปทำหน้าที่แทน กทช.ในระหว่างที่ยังจัดตั้งไม่เสร็จด้วย เราจะรีบเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเพื่อดำเนินการแก้ไข กฎหมายโดยเร็วที่สุด'

..สุรพงษ์ยังกล่าวถึงโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบซีดีเอ็มเอของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ว่า ตนต้องการให้ กสท.ส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นคณะกรรมการบริหารในบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด ตัวแทนทางการตลาดบริการซีดีเอ็มเอในกรุงเทพฯ และ 25 จังหวัดภาคกลาง เพราะเห็นว่า กสท.ควรเข้าไปมีส่วนในงานด้านปฏิบัติการเช่นเดียวกับที่ ทศทฯเข้าไปนั่งเป็นคณะกรรมการในกิจการร่วมค้า 'ไทยโมบาย' ซึ่งตนได้พูดเรื่องนี้กับผู้บริหาร กสท. ไปแล้ว 2 ครั้งแต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าแต่อย่างใด 'ผมพูด 2 รอบแล้วว่าอยากให้ กสท.ส่งคนไปนั่งที่ฮัทชิสัน แต่ก็ยังไม่มีแอ็กชั่นอะไรกลับมา ถ้าไม่ติดว่า กสท.จะแปรสภาพองค์กรแยกเป็น 2 บริษัท และตั้งบอร์ดใหม่ก็คงเปลี่ยนบอร์ด กสท.เช่นเดียวกับที่เปลี่ยนบอร์ด ทศทฯไปแล้วจะปรับใหญ่อยู่แล้วก็เลยไม่อยากปรับเล็กให้วุ่นวาย ส่วนซีดีเอ็มเอภูมิภาคที่ประมูลกันอยู่ก็กำชับว่าให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและรอบคอบ ปัญหาใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการตัดสินใจจะต้องมีผู้รับผิดชอบ'

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 6 มกราคม 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.