ไอดีซีชี้ตลาดเอดีเอสแอล โตกว่า 250%

ไอดีซี (ประเทศไทย) เปิดผลสำรวจยอดรวมผู้ใช้บริการเอดีเอสแอลครึ่งแรกปีนี้ เติบโตสูงกว่าครึ่งหลังของปีที่แล้วกว่า 250% โดยเป็นผลจากเอดีเอสแอลราคาถูก อัตราค่าบริการ 590 บาทต่อเดือนที่ทรูริเริ่ม คาดครึ่งปีหลังยอดโตใกล้ 1200%

 

..นีรนุช กนกวิไลรัตน์ นักวิเคราะห์ตลาดโทรคมนาคม บริษัท ไอดีซี (ประเทศไทย) กล่าวว่า ผู้ใช้งานในไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานตามบ้าน เป็นกลุ่มที่อ่อนไหวต่อราคา ดังนั้น กลยุทธ์ด้านราคาจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญ และมีประสิทธิผลมากที่สุดที่ช่วยให้ผู้ให้บริการได้ส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นจากแมส มาร์เก็ต ซึ่งปัจจุบันจำนวนผู้ใช้บริการเอดีเอสแอลทั้งหมดในไทยมีเกือบ 50,000 คน ซึ่งครึ่งปีหลังคาดว่า จะโตเกือบ 1200% เพราะช่วงที่ผ่านมา มีฐานผู้ใช้บริการต่ำ

 

ขณะที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในตลาดเอเชียแปซิฟิกบางประเทศ เช่น เกาหลี มี penetration rate ที่สูง แต่ความต้องการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มโต (early growth) คาดว่า ไตรมาสแรกของปี 2548 ความต้องการสำหรับบริการเอดีเอสแอล และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอื่นๆ จะพัฒนาสู่ระยะต่อไปของการเติบโตในตลาด จากการแข่งขันที่สูง

 

ส่วนจำนวนผู้ใช้ไดอัล อัพเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ที่เปลี่ยนมาใช้เอดีเอสแอล หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประเภทอื่นๆ จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น แม้ค่าบริการไดอัล อัพจะถูกมาก ซึ่งไอดีซี คาดว่า ปี 2552 จะมีผู้ใช้บริการเอดีเอสแอลถึง 2.9 ล้านคน ด้วยอัตราการเติบโตสะสมรายปี (CAGR) ที่ 73%

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม 2547

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.