ไอดีซีเผยผลวิจัยตลาดไอทีปีนี้'โน้ตบุ๊ก'โต 70% พีซีหดตัว

'ไอดีซี' เผยผลสำรวจตลาดไอทีปี'45 มูลค่าตลาดรวม 7.8 หมื่นล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมาเพียง 7.15% ตลาดซอฟต์แวร์พุ่งกระฉูดเกือบ 40% จับตาตลาดโน้ตบุ๊กมาแรงสุดๆ โตกว่า 70% คาดปีนี้ตลาดรวมทะลุ 1.2 แสนเครื่อง ขณะที่พีซีตั้งโต๊ะส่งสัญญาณถดถอย

นางสาววารุณี ตรีบำรุงศักดิ์ นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโส บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ดาต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ไอดีซี) กล่าวถึงผลสำรวจตลาดไอทีในประเทศไทยว่า ในช่วงปี 2544-2549 ตลาดจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 16.5% โดยในส่วนของฮาร์ดแวร์มีการเติบโตเพียง 8.3% ขณะที่ซอฟต์แวร์มีการเติบโตถึง 37.6% และบริการ 22.6% สาเหตุที่ตลาดซอฟต์แวร์มีการเติบโตสูง เนื่องจากมีการรณรงค์และสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับราคาซอฟต์แวร์มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับมูลค่าตลาดรวมไอทีในปีนี้จะมีมูลค่า 78,106.5 ล้านบาท (หรือ 1,735.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) เติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณ 7.15% โดยเป็นสัดส่วนของตลาดฮาร์ดแวร์ 74% ซอฟต์แวร์ 15% และบริการ 11% โดยเมื่อปี 2544 ตลาดไอทีมีมูลค่า 72,891 ล้านบาท (1,619.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) เป็นมูลค่าของฮาร์ด แวร์ 71% ซอฟต์แวร์ 17% และบริการ 12%

นางสาววารุณีกล่าวว่า แนวโน้มธุรกิจไอทีมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างมากก็คือ ธุรกิจเอาต์ ซอร์ซิ่ง โดยในปี 2544 บริการเอาต์ซอร์ซิ่งมีสัดส่วนไม่ถึง 1% ของตลาดไอทีรวม แต่คาดว่าในปี 2546 ตลาดจะมีการขยายตัวเพิ่มสัดส่วนเป็น 5% ธุรกิจเอาต์ซอร์ซิ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะเติบโตมากในปี 2549 โดยปัจจัยที่จะส่งผลให้ตลาดโตเนื่องจากองค์กรต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และต้องการความชำนาญของผู้ให้บริการมืออาชีพ”

สำหรับตลาดรวมพีซีในประเทศไทย ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2545 มีทั้งสิ้น 359,112 เครื่อง เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 14.6% และคาดว่าตลาดรวมในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 768,510 เครื่อง จากเมื่อปี 2544 ตลาดรวมพีซีจำนวน 73,619 เครื่อง และคาดว่าในปี 2546 ตลาดรวมจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 866,932 เครื่อง คิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ 12.34% โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตสูงสุดในปีนี้คือผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ก โดยประมาณการว่าในปีนี้ตลาดโน้ตบุ๊กจะมียอดรวมถึง 120,577 เครื่อง โดยเติบโตจากปี 2544 ถึง 72% ปัจจัยสำคัญก็มาจากราคาเครื่องที่ลดลง ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กมากขึ้น รวมถึงกรณีที่ผู้ผลิตโลคอลแบรนด์ต่างแนะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ในขณะที่ตลาดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจะมีอัตราการเติบโตลดลง โดยในปี 2544 ตลาดเครื่องพีซีตั้งโต๊ะมียอดรวมอยู่ที่ประมาณ 673,619 เครื่อง แต่ในปี 2545 คาดว่าตลาดจะอยู่ที่ประมาณ 635,875 เครื่องเท่านั้น

ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงกลุ่มลูกค้าที่มีการซื้อพีซีมากที่สุดคือ กลุ่มธุรกิจ สัดส่วน 49% โดยแบ่ง เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 16% ขนาดกลาง 15% ขนาดเล็ก 18% ขณะที่กลุ่มผู้ใช้ตามบ้าน (โฮมยูส) มีสัดส่วนที่ 38%, กลุ่มราชการ 7% และตลาดการศึกษา 6%

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม 2545

 

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.