รัฐเตรียมเงิน 3.1 พันล้านลงทุนด้านไอที

ตลาดราชการเนื้อหอม รัฐเตรียมงบจัดเช่าซื้อไอทีปีงบประมาณ 2545 อย่างน้อย 3,100 ล้านบาท โดยจะเน้นการเช่า และซื้อบริการแทนการซื้อขาดเหมือนเดิม

 

นางสาวลัดดาวัลย์ บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ส่วนมาตรฐานงานคอมพิวเตอร์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ กล่าวในงาน อภิปราย "โอกาสในการรับงานไอทีจากภาครัฐ" ซึ่งจัดโดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ซอฟต์แวร์ปาร์ค) ว่า การลงทุนภาครัฐด้านไอทีปีงบประมาณ 2545 นั้น ภาครัฐมีงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ตลอดจนอุปกรณ์เครือข่ายประมาณ 3,100 ล้านบาท มากกว่าปีที่ผ่านมาหนึ่งเท่าตัว หรือประมาณ 1,500 ล้านบาท สำหรับงบประมาณส่วนใหญ่จะเป็นการจัดซื้อฮาร์ดแวร์กว่า 2,000 ล้านบาท ส่วนซอฟต์แวร์ใช้งบเพื่อการจัดซื้อประมาณ 460 ล้านบาท

 

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีการรถไฟแห่งประเทศไทย (...) กล่าวว่า ร...มีแผนติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (อีอาร์พี) ที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ทุกหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และรวมศูนย์ข้อมูลเข้าส่วนกลาง ซึ่งจะเปิดประมูลในวันที่ 3-12 เมษายนนี้ ในงบประมาณ 5 ล้านบาท ระยะเวลาทดลองใช้ 1 ปี ส่วนปีที่ 2 คาดว่า จะใช้งบประมาณเช่าเดือนละ 14 ล้านบาท โดยจะใช้โปรแกรมย่อยในส่วนของระบบบัญชี การเงิน สินค้าคงคลัง นอกจากนั้น รฟม.ยังจะลงทุนระบบไอที เพื่อบริการขายตั๋วโดยสารผ่านอินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากการจองตั๋วผ่านทางระบบคอลล์เซ็นเตอร์ประมาณต้นเดือนหน้าด้วย

 

กรมการปกครองเช่าโครงข่ายทศท.

นายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กล่าวว่า กรมการปกครองจะเช่าใช้เครือข่ายขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) โดยเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทุกสำนักงานทะเบียน และกิ่งอำเภอทั่วประเทศประมาณ 505 แห่ง โดยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เข้าสู่ส่วนกลางแล้ว 572 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้บริการสำนักทะเบียนแห่งใดก็ได้

 

นายวันชัย ริ้วไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย กล่าวว่า สำหรับทบวงฯ มีงบประมาณโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไทย (Ednet) ประมาณ 4,000 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี ทำการเชื่อมโยงโรงเรียนและสถาบันการศึกษาเข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเอกชนจะดำเนินงาน 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายแบบไร้สาย (โมบาย คอมมูนิเคชั่น) และการพัฒนาเนื้อหาวิชา (คอร์สแวร์) ดิจิทัลคอนเท้นท์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 เมษายน 2545

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.