ไอเน็ตผุดกลยุทธ์โลคัลไลซ์ มาร์เก็ตติ้ง

ไอเน็ต ปรับแผนงานใช้กลยุทธ์ โลคัลไลซ์ มาร์เก็ตติ้ง ผลิตสินค้าตามความต้องการท้องถิ่น ใช้สำนักงานภูมิภาคเป็นจุดเชื่อมต่อ ให้บริการด้วยคนท้องถิ่น และสำรวจความต้องการของลูกค้าในแต่ละจังหวัด

 

นายจำเริญ กรเกษตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต กล่าวว่า บริษัทมีแผนปรับรูปแบบการทำตลาดบริการอินเทอร์เน็ต สำหรับกลุ่มลูกค้ารายบุคคล โดยจะใช้ศักยภาพของสำนักงานบริการในภูมิภาคเข้ามาเสริม เพื่อสร้างแพ็คเกจสินค้า ให้ตรงกับความต้องการท้องถิ่นมากขึ้น สำหรับการปรับระบบใหม่นี้ จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางกับผู้จัดการสำนักงานภูมิภาค เพื่อสร้างรูปแบบบริการใหม่ขึ้น โดยอาศัยข้อมูลยอดขายแพ็คเกจในรูปแบบต่างๆ และความต้องการของลูกค้า ที่ระบุผ่านตัวแทนในแต่ละจังหวัด การทำตลาดสมัยนี้ จะมานั่งอยู่บนหอคอยอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ต้องสร้างความเป็นโลคัลให้มากที่สุด นายจำเริญกล่าว

 

ปัจจุบันบริษัทกระจายสาขาภูมิภาคครอบคลุมทุกจังหวัด ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และมีพนักงานในท้องถิ่นเข้าไปช่วยดูแลสร้างความใกล้ชิดกับตลาดเป้าหมาย ในจังหวัดนั้นๆ โดยที่ผ่านมา บริษัทใช้ระบบการรวมศูนย์จากส่วนกลาง สร้างแพ็คเกจการให้บริการขึ้น เพื่อใช้กับทุกพื้นที่บริการ แล้วจึงใช้ช่องทางจัดจำหน่าย ทำหน้าที่กระจายสินค้า ซึ่งพบว่าในแต่ละท้องที่ มีความต้องการใช้งานรูปแบบอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันออกไป เช่น บางแห่งใช้แพ็คเกจแบบไทม์โซน ซึ่งเป็นการใช้งานเฉพาะช่วงเวลานั้น ในกลุ่มโรงเรียนหรือกลุ่มหน่วยงานราชการ ส่วนบางแห่งก็ต้องการรูปแบบการเก็บค่าบริการ ตามแบนด์วิธที่ใช้จริง เป็นต้น สำหรับการปรับรูปแบบนั้น จะถือเป็นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างจากการทำตลาดในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านสีสัน, ราคา และรูปลักษณะของแพ็คเกจ ตามกลุ่มเป้าหมายต่างจังหวัดอย่างชัดเจน

 

โดยเบื้องต้นบริษัทได้เริ่มโครงการกับหัวเมืองสำคัญในภาคต่างๆ อาทิ ภาคเหนือจะนำร่องในจังหวัดเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา, ภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต สงขลา, ภาคตะวันออก ที่ชลบุรีและระยอง ส่วนภาคตะวันตก ที่จังหวัดนครปฐมและราชบุรี พร้อมกันนี้ เขาเชื่อว่า ด้วยรูปแบบบริการใหม่นี้ จะช่วยเพิ่มยอดขายและรักษาฐานลูกค้า เนื่องจากในบางจังหวัดก็อาจไม่จำเป็นต้องสร้างรูปแบบแพ็คเกจใหม่ แต่อาศัยแพ็คเกจรูปแบบเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ก็สามารถนำมาขายได้ทันที การลงทุนต่อหน่วยก็ไม่สูงเพราะเป็นไปตามกลุ่มลูกค้า ซึ่งหากเราสามารถระบุได้เป็นกลุ่มๆ ราคาต้นทุนก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ผลของรูปแบบบริการ ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จะเป็นสื่อช่วยให้กลุ่มลูกค้าใช้บริการกับบริษัทนาน นายจำเริญกล่าว

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.