เกาหลีปูทางจัดตั้งความร่วมมือไอซีทีไทย

สบช่องรัฐบาลไทยดันนโยบายอี-กอฟเวิร์นเม้นท์
ไอพาร์ค สบช่องรัฐบาลไทยดันนโยบายอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ รุกขายไอเดียประสานความร่วมมือติดตั้งระบบงานไอที ระหว่างรัฐบาลไทย - เจ้าของเทคโนโลยีเกาหลี ชูจุดแข็งจากประสบการณ์หนุน 15 ระบบงานในโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลี

 

นายบ็อบ ฉั่ว หัวหน้าผู้อำนวยการบริหาร ไอพาร์ค สิงคโปร์ ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและเป็นสื่อกลางติดต่อกับบริษัทในกลุ่มไอทีระดับโลก ของประเทศเกาหลี กล่าวว่า หน่วยงานแห่งนี้ ตัดสินใจเดินทางมาพบปะกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) ของรัฐบาลไทย เพื่อปูทางสู่การจัดตั้งความร่วมมือของ 2 ประเทศ เพราะไอพาร์ค เห็นถึงศักยภาพของตลาดที่จะเติบโตได้สูงสุดในภูมิภาค ทั้งจากการเติบโตของการใช้จ่ายภายในประเทศ, จีดีพี, นโยบายของผู้นำประเทศ ตลอดจนรูปแบบธุรกิจด้านไอซีที

 

โดยที่ผ่านมา ไอพาร์ค ขยายความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล เข้าไปในบางประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ได้แก่ มาเลเซีย ซึ่งเพิ่งเซ็นเอ็มโอยูร่วมกันใน 2 โครงการด้านไอที เมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา และเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะเซ็นเอ็มโอยูได้ในเดือนกันยายน นี้

 

"ผมมองว่าแนวโน้มการเติบโตด้านไอทีในประเทศไทย น่าจะอยู่ในระดับเดียวกับการเติบโตของจีดีพี ซึ่งได้ยินว่าในไทยอยู่ประมาณ 6-8% เมื่อเทียบกับในสิงคโปร์ ซึ่งการเติบโตเริ่มคงที่ โดยอยู่ในระดับ 1-2%" นายฉั่ว กล่าว

 

ทั้งนี้ แม้ปัจจุบันมูลค่าตลาดไอทีของสิงคโปร์ จะสูงกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าประเทศไทย ค่อนข้างมาก แต่ก็เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพในการเติบโต และขนาดของตลาดแล้ว ทำให้ตลาดไอที ในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อีกมหาศาล อย่างไรก็ตาม เขาเน้นว่าการเติบโตดังกล่าว จำเป็นต้องเลือกสนับสนุนในตลาดที่มีโอกาสทางธุรกิจด้วย ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ได้แก่ ระบบงานสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์, ระบบบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุข เป็นต้น

 

รูปแบบความร่วมมือ

นายฉั่ว กล่าวว่า รูปแบบความร่วมมือด้านไอที ในระดับรัฐบาลของ 2 ประเทศนั้น จะเริ่มจากการเสนอตัวให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี, ทักษะ และความรู้ ในส่วนของระบบงานด้านอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ ที่มีประสบการณ์ติดตั้ง และให้บริการในประเทศเกาหลีแล้ว ได้แก่ ระบบจัดการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต, ระบบบริหารกิจการอินเทอร์เน็ตพลเรือน, ระบบเครือข่ายการบริหารสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ (อี-กอฟเวิร์นเม้นท์) ซึ่งครอบคลุมระบบการบริหารออนไลน์ (อี-แอดมินิสเตรชั่น), ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (อี-แทกซ์), อี-โพรเคียวเม้นท์, อี-ซิติเซ็น หลังจากนั้น หากรัฐบาลไทย สามารถนำเสนอโครงการที่สนใจ ซึ่งหากอยู่ในกลุ่มที่ไอพาร์คชำนาญอยู่แล้ว ก็พร้อมเซ็นเอ็มโอยูความร่วมมือทันที และในขั้นต่อไปจะจัดตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ ประสานงานหาบริษัทไอทีชั้นนำของเกาหลี ที่มีความพร้อมสนับสนุนระบบงาน โดยอาจรวมไปถึงการแนะนำแหล่งเงินทุน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออกของเกาหลี, กองทุนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ (EDCF) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่เน้นสนับสนุนโครงการด้านไอที และธนาคารโลก เป็นต้น "ในขั้นเริ่มต้น เราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และให้คำปรึกษา โดยบริษัทไอทีที่เราทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้ จะรับภาระให้แทน" นายฉั่ว กล่าว

 

ปัจจุบัน ไอพาร์ค มีบริษัทไอทีในเกาหลีเป็นสมาชิกอยู่ 600-700 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นบริษัทผู้รวบรวมระบบ (เอสไอ) 10-15 ราย ซึ่งเป็นเอสไอรายใหญ่ที่สนใจความร่วมมือรูปแบบนี้ 5-6 ราย ได้แก่ ซัมซัม ดาต้า ซิสเต็ม (เอสดีเอส), แอลจี ซีเอ็นเอส, ฮุนได อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เป็นต้น "ความร่วมมือนี้ ในขั้นต้นอาจดูเป็นการมองโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทของเกาหลี แต่หลังจากเกิดความร่วมมือขึ้นแล้ว จะสร้างให้เกิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ กับประเทศไทยด้วย เท่ากับเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดเกาหลี รวมถึงต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจกับค่ายไอทีของเกาหลี เพื่อร่วมกันขยายตลาดส่งออก เช่น ปัจจุบันบริษัท โลคัส ของเกาหลี ได้รับงานติดตั้งระบบคอลล์ เซ็นเตอร์ และซีอาร์เอ็ม ให้กับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เราก็บอกให้เขาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากลูกค้า และหากมีโอกาสทางการตลาด ก็ให้เขาร่วมกับลูกค้ารายนี้ พัฒนาระบบงานใหม่ๆ ให้กับลูกค้ารายอื่นต่อไป" นายฉั่ว กล่าว

 

มูลค่าโครงการ

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา ไอพาร์ค ประสบความสำเร็จในการกระตุ้น ให้เกิดสัญญาความร่วมมือระหว่างบริษัทไอทีในเกาหลี กับประเทศต่างๆ แล้วคิดเป็นมูลค่าเกือบ 200 ดอลลาร์สหรัฐ และปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนมูลค่าโครงการด้านอี-กอฟเวิร์นเม้นท์ ที่ริเริ่มไปแล้วในบางประเทศ เช่น สิงคโปร์, มาเลเซีย อยู่ในระดับ 5-50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.