"นารายณ์ มูรติ" แนะนักพัฒนาไทย สร้างผลิตภัณฑ์เด่นเปิดตัวสู่ตลาดโลก

หนุนกรอบแนวคิดใหม่เกาะติดแนวโน้มหลอมรวมเทคโนโลยี
ที่ปรึกษาไอที นายกฯ แนะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย เร่งสร้างผลิตภัณฑ์แรกที่สร้างความจดจำแก่ลูกค้า เน้นอิงกระแสระบบสื่อสารไร้สาย นาโนเทคโนโลยี และไบโอเทค พลิกสู่โอกาสสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกาศความโดดเด่นของศักยภาพในการเจาะตลาดโลก

 

นายนารายณ์ มูรติ ประธานกรรมการ และประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท อินโฟซิส เทคโนโลยีส์ และยังเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาที่ปรึกษาด้านไอทีของ พ...ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยออกสู่ตลาดโลก คือ ประเทศไทย ต้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์แรกของตัวเองที่สามารถสร้างความจดจำให้กับลูกค้าได้ โดยสามารถเริ่มจากระดับในประเทศก่อน แล้วค่อยขยายสู่การสร้างความรู้จักในตลาดโลกต่อไปก็ได้ "หากมองในแง่ของเทคโนโลยี ประเทศไทย มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ รองรับอยู่แล้ว เช่นเดียวกับประเทศอินเดีย ซึ่งหากต้องการใช้เทคโนโลยีอะไร ก็สามารถนำเข้าจากผู้ผลิตข้ามชาติได้ ทำให้ไม่มีช่องว่างในส่วนนี้" เขาแสดงความเชื่อมั่น

 

ทางด้านความเป็นไปได้ของผู้พัฒนาไทย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นของตัวเองนั้น เขามองว่าในยุคที่คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เข้ามามีบทบาทในแทบทุกส่วนของโลก รวมถึงในชีวิตประจำวัน ผ่านการสื่อสารด้วยเครือข่ายความเร็วสูง, อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ส่วนผลิตภัณฑ์ด้านไอทีนั้น อาจเป็นในแง่ของการพัฒนาซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานผ่านอุปกรณ์ไร้สาย เพื่อเข้ามาแทนที่การทำงานผ่านเครื่องพีซี หรือโน้ตบุ๊ค นอกจากนี้ ยังเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี และไบโอเทค

 

เครือข่ายร่วม ปูทางเกิดธุรกิจใหม่

ขณะที่ นายยืน ภู่วรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ผลกระทบจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทำให้การหลอมรวมเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบอยู่กับที่ (ฟิกซ์ไลน์) เข้ากับเครือข่ายไร้สาย (ไวร์เลส) เกิดการเข้าถึง และการบริการร่วมกัน สร้างธุรกิจใหม่ ที่เป็นบริการบูรณาการ (Integration Service) ซึ่งเรียกว่า อี-เซอร์วิส โดยยกตัวอย่างถึงบริการอี-เซอร์วิสในธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการด้านท่องเที่ยวจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่จะมีธุรกิจอี-โบรกเกอร์ เป็นตัวแทนนำเที่ยว เป็นผู้ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลเวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอเป็นวัน สต็อป ช็อป

 

สร้างกรอบแนวคิดใหม่

"เราต้องสร้างกรอบแนวคิดใหม่ ที่ไม่เป็นผู้ตาม สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงใจลูกค้า และใช้งานง่าย โดยเกาะกระแสของแนวโน้มเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อปรับแนวทางการตลาดตามสถานการณ์ได้ เนื่องจากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ไอซีทีจะสั้น และเร็วมาก" นายยืน กล่าว อย่างไรก็ตาม ระบบงานที่มีแนวโน้มทางการตลาด ต้องเป็นระบบที่เอื้อให้เข้าถึง และใช้บริการผ่านเครือข่ายเดียวจากอุปกรณ์ที่หลากหลายกัน (ยูบิควิตัส คอมพิวติ้ง) โดยอาจมีการสร้างซอฟต์แวร์ตัวกลางอัจฉริยะ (อินทิลิเจนท์ เอเย่นต์) เข้าไปติดตั้งในอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้อุปกรณ์มีความสามารถในการทำงานดีขึ้น สามารถสื่อสารระหว่างอุปกรณ์โดยผ่านเครือข่ายได้ เช่น การทำงานผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.