สสว.สร้างฐานข้อมูลกลางบริการเอสเอ็มอี

สสว.ทุ่ม 30 ล้านบาท สร้างฐานข้อมูลกลางให้บริการเอสเอ็มอี พร้อมกระจายจุดเข้าถึงข้อมูลเน้นเวอร์ช่วล เซ็นเตอร์ แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

 

นายวิวัฒน์ วินิจฉัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว.อยู่ระหว่างการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอสเอ็มอี อย่างน้อย 10 หน่วยงานหลัก จากที่มี 100 หน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการส่งออก สำนักงานสถิติแห่งชาติ ฯลฯ ด้วยงบประมาณ 30 ล้านบาทในปี 2546 ทั้งนี้มีข้อมูลเข้ามาที่หน่วยงานแล้วกว่า 70% และทยอยแปลงข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นมาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์เดียวกัน พร้อมกับการแบ่งหมวดหมู่ประเภทข้อมูลที่จะให้บริการด้วย พร้อมกันนี้ ยังมีแผนจัดทำเนื้อหาให้เป็นภาษาอังกฤษด้วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ต่างประเทศได้เชื่อมโยงธุรกิจ หรือร่วมทุนกับเอสเอ็มอีในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ล่าสุดทางรัฐบาลได้ไปเจรจาที่ญี่ปุ่น ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ เช่น โตโยต้า มีแผนจะโยกฐานการผลิตชิ้นส่วนจากประเทศเพื่อนบ้านมาไทยด้วย ดังนั้นข้อมูลผู้ประกอบการไทยจะช่วยเปิดตลาดและความร่วมมือกับต่างประเทศ

 

นายวิวัฒน์กล่าวว่า คาดว่าจะสามารถแล้วเสร็จภายใน 3 เดือนข้างหน้าในภาษาไทยและภาษาอังกฤษหลังจากนั้น 1 เดือน โดยประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเวบไซต์ www.sme.go.th และได้จัดทำข้อมูลเป็นซีดี-รอม การส่งข้อมูลทางโทรสาร และโทรศัพท์ ทุกช่องทางที่เอสเอ็มอีจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกที่สุด

นอกจากนี้ จะร่วมกับพันธมิตรเพื่อกระจายเครือข่ายหรือช่องทางที่จะให้เอสเอ็มอีเข้าถึงได้ ภายใต้แนวคิด "เวอร์ช่วล เซ็นเตอร์" (Virtual Center) เช่น สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมและกลาง (บอย.) และอื่นๆ ที่อาจมีจุดให้บริการเข้าถึงข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกโดยเฉพาะคนท้องถิ่น

"คนในท้องถิ่นสามารถสอบถามข้อมูลบางส่วนมาทางสำนักงานได้ เช่น ข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลตลาดใหม่ๆ โดย สสว.จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบข้อมูลกลับไปให้ โดยไม่ต้องเข้ามาหาข้อมูล หรือติดต่อที่หน่วยงานกลางเอง เป็นการให้บริการข้อมูลในเบื้องต้น ก่อนที่เอสเอ็มอีจะดำเนินการด้านอื่นต่อไป หรือจะเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง" นายวิวัฒน์กล่าว

 

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายการหาและเข้าถึงข้อมูลและเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการเอสเอ็มอีในลักษณะสองทาง ทั้งนี้ สสว.ตั้งเป้าให้มีเวอร์ช่วล เซ็นเตอร์ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่งด้วย

 

โปรแกรมเช่าซื้อหนุนเอสเอ็มอีใช้ไอที

นอกจากนี้ สสว.ยังร่วมกับธนาคารกรุงไทย และ บอย. สนับสนุนโปรแกรมการเงินลักษณะเช่าซื้อ (ลีสซิ่ง) ให้เอสเอ็มอีลงทุนด้านไอทีเพื่อมาใช้ในองค์กรด้วย "ไอทีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทำให้มีต้นทุนที่ต่ำและมีความคล่องตัวในการทำธุรกิจ" นายวิวัฒน์กล่าว

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 2 กันยายน 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.