โตโยต้าผุดระบบควบคุมผ่านมือถือ

โตเกียว - โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ป.ดีเดย์เปิดให้บริการ "ไทม์แอทนาวี" ระบบควบคุมการทำงาน ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จีพีเอส ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป เน้นกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และขนส่ง

 

บริษัท โตโยโต้ มอเตอร์ คอร์ป.ค่ายผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในญี่ปุ่น ประกาศแผนเปิดให้บริการ "ไทม์แอทนาวี" (TIME@NAVI) ระบบควบคุมการทำงานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป กระนั้น "ไทม์แอทนาวี" เป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจีพีเอสของบริษัท เคดีดีไอ คอร์ป.ซึ่งสามารถค้นหาตำแหน่งและติดตามความเคลื่อนไหว จัดการตารางนัดหมาย ประสานงานทางธุรกิจ และจัดทำรายงานประจำวันได้

 

ตัวแทนของบริษัท โตโยต้า เปิดเผยว่า ผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย คือ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและขนส่ง โดยบรรดาผู้จัดการจะใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบสถานที่ หรือติดตามสถานะการทำงานของพนักงาน ซึ่งทำงานอยู่นอกสำนักงาน อย่างเช่น พนักงานขับรถ และพนักงานขาย ผ่านศูนย์ข้อมูลเอเอสพีของบริษัท โตโยต้า นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถค้นหาพนักงานที่อยู่ใกล้ที่สุด และส่งไปบริการลูกค้าได้ทันเวลา ขณะที่ พนักงานที่ทำงานอยู่นอกสำนักงาน สามารถตรวจสอบตารางนัดหมาย และเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนหน้าจอของโทรศัพท์ระบบจีพีเอสของพวกเขาได้ นอกจากนี้ ยังสามารถค้นหาเส้นทางสำหรับเดินทางไปหาลูกค้า หรือแผนที่บริเวณรอบๆ ได้ ด้วยคุณสมบัติแนะนำเส้นทางของระบบดังกล่าว

 

สำหรับค่าธรรมเนียมบริการ ประกอบด้วย ค่าเปิดใช้บริการ 2,000 เยน และค่าบริการรายเดือน 1,000 เยน ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าว่า จะมีสมาชิกทั้งสิ้น 3,000 ราย ในช่วงปีงบการเงิน 2545 และ 10,000 คน ในปีงบการเงินหน้า

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.