แอปเท็คลุยตั้งสำนักงานไทย

แอปเท็คลุยตั้งสำนักงานในไทย สบช่องคนไอทีขาดแคลน สร้างธุรกิจอบรมไอทีมืออาชีพ หลังการตั้งสำนักงานกว่า 44 ประเทศ

นายรัสเซล พูรูโชทามาน ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ บริษัทแอปเท็ค คอมพิวเตอร์ เอ็ดดูเคชั่น ประเทศไทย สำนักงานใหญ่อินเดีย กล่าวว่า บริษัทได้เข้ามาตั้งสำนักงานในไทยเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมองว่าตลาดในไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก เนื่องจากจำนวนบุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านไอที (เซอร์ติฟายด์) ยังมีไม่มากนัก รวมทั้งน่าจะสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย ที่จะเพิ่มการผลิตบุคลากรไอทีจากปัจจุบัน 20,000 คนให้ถึง 50,000 คนใน 5 ปี ส่วนรูปแบบธุรกิจของบริษัท จะให้สิทธิเเฟรนไชส์ในการอบรมหลักสูตรของบริษัท ซึ่งได้ตั้งเเฟรนไชส์แรกที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว โดยบริษัทเนอร์วานา จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าเปิดเเฟรนไชส์ไม่เกิน 7 แห่งในปีหน้า และไม่เกิน 30 แห่งภายในปี 2548 ทั่วประเทศ โดยผู้ได้รับสิทธิเเฟรนไชส์ ต้องเสียค่าธรรมเนียมฝึกอบรมด้านเทคนิค 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในครั้งเดียว และส่วนแบ่งรายได้ปีละ 12.5% เป็นรอยัลตี้ฟี นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการที่ปรึกษาพัฒนาอบรมหลักสูตรตามความต้องการลูกค้าด้วย โดยเจาะไปที่บริษัททั่วไป รวมถึงบริการอบรมนอกสถานที่ ซึ่งจะเจาะกลุ่มโรงเรียน วิทยาลัย ที่จะใช้เวลาเลิกเรียน สามารถแทรกหลักสูตรด้านไอทีของบริษัทเข้าไปสอนยังสถานที่ได้ ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายต่ำกว่าให้กับสถาบัน

ประเทศไทย เป็นประเทศที่บริษัทคิดอัตราค่าบริการอบรมต่อหลักสูตรต่ำที่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉลี่ยราคาต่ำกว่าประเทศอื่นร้อยละ 20 อีกทั้งราคาการอบรมยังมีความยืดหยุ่นด้วย โดยหลักสูตรเดียวกัน หากเป็นพื้นที่ต่างจังหวัด ก็จะราคาต่ำกว่าอยู่ในกรุงเทพฯได้ นายรัสเซลกล่าว

นอกจากนี้ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ปีหน้า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่บริษัทไปเปิดสาขา จะสามารถโอนหน่วยกิตการเรียนไปยังมหาวิทยาลัยพันธมิตรได้ เช่น มหาวิทยาลัยเซาท์เธิร์น ครอส ยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศออสเตรเลีย นายพูรูโชทามาน กล่าวว่า บริษัทยังมองถึงความร่วมมือกับรัฐบาลไทยด้วย และช่วงที่นายกรัฐมนตรีของไทยได้ไปเยือนอินเดียนั้น ได้พบปะกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซึ่งอยู่ในขั้นของการเจรจาเบื้องต้น โดยธุรกิจการให้บริการของบริษัทสามารถปิดช่องว่างด้านเทคโนโลยี การโอนถ่ายทักษะให้บุคลากรไทย โดยเฉพาะกับนักศึกษาที่จบมาและยังไม่มีงานทำ

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 ธันวาคม 2544

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.