ยอดผลิต-ส่งออกรถยนต์ "45 พุ่ง ผู้ประกอบการยิ้มเฉียด 6 แสนคัน

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาห กรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จำนวนการผลิตรถยนต์ ที่ผลิตในประเทศ มกราคม-ธันวาคม 2545 มีทั้งสิ้น 584,951 คัน มากกว่าปี 2544 ระยะเวลาเดียวกัน 125,533 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.32 เนื่องจากยอดขายภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.8 ในขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.00

โดยรถยนต์นั่ง ประกอบได้ 169,321 คัน เท่ากับร้อยละ 28.95 ของรถยนต์ที่ผลิตได้ทั้งหมด และมากกว่าปีที่แล้ว 13,255 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.49 เพราะยอดขายรถยนต์นั่งขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศเพิ่มขึ้น แบ่งเป็นรถยนต์นั่งขนาด 1201-1500 ซีซี ผลิตได้ 36,407 คัน มากกว่าปีที่แล้ว 4,694 คัน รถยนต์นั่งขนาด 1501-1800 ซีซี ผลิตได้ 77,203 คัน มากกว่าปีที่แล้ว 4,415 คัน รถยนต์นั่งขนาด 1801-2000 ซีซี ผลิตได้ 25,661 คัน มากกว่าปีที่แล้ว 2,285 คัน รถยนต์นั่งขนาด 2001-2400 ซีซี ผลิตได้ 27,700 มากกว่าปีที่แล้ว 1,813 คัน รถยนต์นั่งขนาด 2401-3000 ซีซี ผลิตได้ 2,348 คัน มากกว่าปีที่แล้ว 46 คัน และรถยนต์นั่งขนาด 3001 ซีซีขึ้นไป ผลิตได้ 2 คัน ปีที่แล้วไม่มีการผลิต

รถยนต์นั่งตรวจการณ์ ผลิตได้ 20,559 คัน มากกว่าปีที่แล้ว 15,938 คัน เนื่องจากมีการแนะนำรถรุ่นใหม่ รถยนต์โดยสาร ผลิตได้ 388 คัน มากกว่าปีที่แล้ว 117 คัน รถยนต์บรรทุก ผลิตได้ทั้งหมด 394,683 คัน เท่ากับร้อยละ 67.47 ของรถยนต์ที่ผลิตทั้งหมด และมากกว่าปีที่แล้ว 96,223 คัน รถกระบะขนาดต่ำกว่า 1 ตัน ผลิตได้ 2,375 คัน น้อยกว่าปีที่แล้ว 23 คัน ลดลงร้อยละ 0.96

รถกระบะขนาด 1 ตัน มียอดการผลิตสูงสุดคือ 382,297 คัน เท่ากับร้อยละ 65.36 ของรถยนต์ที่ผลิตทั้งหมดและมากกว่าปีที่แล้ว 92,949 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.12 เนื่องจากยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 และส่งออกเพิ่มขึ้น

สำหรับรถจักรยานยนต์ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-ธันวาคม 2545 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,888,976 คัน มากกว่าปีที่แล้ว 776,975 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.98 เพราะยอดจำหน่ายภายในประเทศเพิ่มขึ้น

นายสุรพงษ์ กล่าวถึงการส่งออก รถยนต์สำเร็จ รูป มีจำนวนส่งออก 180,554 คัน เท่ากับร้อยละ 30.87 ของรถยนต์ที่ผลิตได้ทั้งหมด มากกว่าปีที่แล้ว 5,257 คัน เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 6,094.10 ล้านบาท น้อยกว่าปีที่แล้ว 1,387.28 ล้านบาท ส่วนชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 17,371.37 ล้านบาท มากกว่าปีที่แล้ว 3,391.14 ล้านบาท อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,789.58 ล้านบาท มากกว่าปีที่แล้ว 31.02 ล้านบาท รวมส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 107,729.71 ล้านบาท มากกว่าปีที่แล้ว 617.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.58

รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 585,320 คัน (รวม CKD) เท่ากับร้อยละ 29.84 ของยอดผลิต และส่งออกมากกว่าปีที่แล้ว 313,019 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 114.95 โดยมีมูลค่า 8,318.58 ล้านบาท มากกว่าปีที่แล้ว 485.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.19 ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 4,269.81 ล้านบาท มากกว่าปีที่แล้ว 108.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.60 อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 8,749.97 ล้านบาท มากกว่าปีที่แล้ว 7,988.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,049.13 รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่ รถจักรยานยนต์ 21,338.36 ล้านบาท มากกว่าปีที่แล้ว 8,581.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.28

รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่มีทั้งสิ้น 129,068.07 ล้านบาท มากกว่าปีที่แล้ว 9,199.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.67

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.