จีนพัฒนา 10 อุตสาหกรรมสู่ผู้ผลิตชั้นนำของโลก

สำนักข่าวซินหัว หน่วยงานข่าวของรัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานว่า หลังจากเป็นระยะเวลาร่วม 20 ปีที่เศรษฐกิจของจีนเฟื่องฟูโดยแรงผลักดันจากอุตสาหกรรมการส่งออกที่ขยายตัวอย่างมหาศาล จีนได้พัฒนาและก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าใช้สอยทั่วไปชั้นนำระดับโลกประมาณ 100 ชนิด และครอบคลุม 10 ประเภทสินค้า

อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าชั้นนำของจีนรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม สิ่งทอ เวชภัณฑ์ เครื่องจักร และเคมี ภัณฑ์ โดยในปี 2001 จีนสามารถผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ได้เกือบ 39.4 ล้านเครื่อง หรือราว 29% ของการผลิตทั่วโลก เครื่องซักผ้า 14.4 ล้านเครื่องหรือ 24% เครื่องโทรศัพท์ 95.9 ล้านเครื่องหรือคิดเป็นอัตราส่วน 50% มอนิเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ 45.9 ล้านเครื่องหรือ 42% และผลิตภัณฑ์สิ่งทอทำจากไหมคิดเป็น 70% ของการผลิตทั่วโลก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวซินหัวกล่าวว่าแม้ภาคการผลิตของจีนมีการเติบโตอย่างสูง แต่จีนยังคงขาดการสร้างชื่อแบรนด์เนมสินค้าที่มีคุณภาพ อันเป็นผลมาจากการขาดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนมีปัญหาโครงสร้างทางอุตสาห กรรมที่ยังคงต้องพึ่งพิงการนำเข้าอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ นับจากจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกครบ 1 ปีสถิติของกรมศุลกากรของจีนระบุว่าการส่งออกสินค้าของจีนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 20.6% หรือประมาณ 262,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่กระทรวงการคลังญี่ปุ่นก็ออกมาเปิดเผยว่า สินค้าส่งออกจากจีนไม่นับรวมที่ผ่านฮ่องกงไปยังญี่ปุ่นช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคมที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6.31 ล้านล้านเยน แซงหน้าสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่า 6.04 ล้านล้านเยน ทั้งๆ ที่สหรัฐเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.