"จีนใหม่ไอที" (1)

 

เสียงโทรศัพท์กริ๊งกร๊างจากมือถือ ของผู้โดยสารเต็มคันรถบัส ขณะเดินทางจากสนามบินเข้ากรุงปักกิ่ง เหมือนเป็นสัญญาณว่า บัดนี้จีนได้เข้าสู่ยุคใหม่ในการพัฒนาประเทศแล้ว เพราะนอกจากการก่อสร้างตึกรามบ้านช่องขนาดใหญ่มีให้เห็นตลอดเส้นทางเดียวกันนี้ อิทธิพลของสื่อที่มาพร้อมๆ กับนโยบายในระบบเปิดมากยิ่งขึ้น เราก็เห็นนครปักกิ่งเปลี่ยนแปลงไป ที่เป็นการพัฒนาและทุนนิยม แทนค่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานอันทันสมัย และป้ายแมคโดนัลด์ที่เริ่มหนาตา

 

เนื่องจากการพัฒนาเป็นเรื่องซับซ้อน บางครั้งนโยบายไม่ใช่ ขาวหรือดำ และมาตรการของรัฐ ก็จำต้องมีความยืดหยุ่น ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงจากสังคมนิยม มายังกึ่งทุนนิยม ความยากไปจนถึงยากมาก ในกระบวนการพัฒนาของจีนยุคเข้า WTO จึงมีปรากฏการณ์ ประชากรจีนเองเริ่มดูดซับ บริโภค ลงทุน และสร้างจุดยืน ไปพร้อมๆ กับการกระโดดเข้าไปสู่วงจรของการค้าโลก ไอที หรือจะพูดให้ครบเป็น "ไอซีที" เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ เห็นได้ชัดว่า รัฐบาลจีนให้ความสำคัญในอันดับต้นๆ เมื่อ 4 ปีก่อน นายจู หยง จี แต่งตั้งให้นายวู จิฉวน ให้เข้ามาดูแลในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจอ่อนแอ

 

กระทรวงใหม่ที่เรียกว่า กระทรวงอุตสาหกรรมสารสนเทศ (Ministry of Information Industry) หรือ MII จึงก่อตั้งขึ้นโดยการยุบรวมสองกระทรวงที่มีอยู่เข้าด้วยกัน คือ กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Ministry of Post and Telecommunications) และกระทรวงอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ (Ministry of Electronics and Information) ในลักษณะหนึ่งก็เหมือนกับที่สิงคโปร์รวมหน่วยงาน (NCB) และโทรคมนาคม (TAS) เข้าด้วยกัน เป็นหน่วยงานใหม่ (IDA)

 

MII เป็นกระทรวงยักษ์ใหญ่กระทรวงหนึ่ง ซึ่งที่อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่โทรคมนาคม มัลติมีเดีย เครื่อง ดาวเทียม ไปจนถึงอินเทอร์เน็ต และคงไม่ต้อง รัฐมนตรีวู เพราะคงผมขาวไปทั้งหัว เมื่อต้องหันมาบริหาร กระทรวงรวมเป็นหนึ่ง เมื่อผลประโยชน์ไม่ลงตัวอย่างแรก สิ่งแรกที่คุณวูลงมือปฏิบัติการ คือ การตอบสนองกับข้อ ของประชาชนข้อใหญ่ คุณวูสั่งให้ China Talecom ผู้ให้บริการโทรศัพท์ ภายใต้การดูแลของกระทรวง โทรศัพท์ ครอบคลุมตั้งแต่ค่าธรรมเนียมติดตั้งโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ ค่าต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต ผลที่ตามมาอย่างรวดเร็ว คือ ความเจริญกระจายไปถึงชนบท ประชากรเข้าถึงระบบสื่อสารโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตสองเท่า

 

ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้ธุรกิจเอกชน ด้านโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตขยายตัวอย่างรวดเร็ว การที่คุณวูสั่งการสายฟ้าแลบแบบนี้มีผลทำให้บริษัท ที่เดิมมีกำรี้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย หรือจะเกินเม็ดเกิน ของเราก็เป็นได้ แต่ความเป็นผู้นำของรัฐบาลจีนก็ตัด นโยบายก้าวหน้า โดยคาดคะเนว่า จะก่อให้เกิดการขยาย ตลาดซึ่งจะช่วยชดเชยกำไรที่หายไปของบริษัทส่วนลงตัว ขณะเดียวกัน ก็เริ่มนโยบายรัฐบาลออนไลน์ เพื่อให้หน่วย เริ่มเข้าสู่ระบบเว็บ และจัดฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์ โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ เมื่อเร็วๆ นี้ก็มีข่าวรัฐบาล ทำฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานสากลกับองค์กรไอเอ็มเอฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว และด้วยนโยบายของรัฐ ก็มีมาตรการส่งเสริมอี-คอมเมิร์ซ, การศึกษาทางไกลแบบ e-education ฯลฯ ผ่านสายส่งสัญญาณความเร็วสูง ความจุสูง ด้วยเครือข่ายที่เคลื่อนย้ายข้อมูลไปด้วยกันได้

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (กรุงเทพไอที) ฉบับวันที่ 25 เมษายน 2545

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.