ผลจากจีนเข้าดับบลิวทีโอต่อธุรกิจไอที

นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด ให้ความเห็นว่า เงื่อนไขสภาวะเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้นในครึ่งหลังของปี 2545 เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเอง คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นจากการลดดอกเบี้ย ส่วนของความกังวลเกี่ยวกับประเทศจีนที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วโลกนั้น เศรษฐกิจของจีนยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศ และการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) จะเป็นเหตุให้จีนมีต้นทุนสินค้าและบริการต่ำมานำเสนอสู่ตลาดโลก และคาดว่ามีหลายๆ โรงงานเริ่มเคลื่อนย้ายจากไทยไปจีนเพื่อสร้างความ ได้เปรียบจากการที่จีนเข้าไปเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก และความได้เปรียบด้านฐานการผลิตมีต้นทุนต่ำ ซึ่งทำให้จีนมีความแข็งแกร่งในตลาดโลกมาก โดยเมื่อ 20 ปีที่แล้ว จีนเริ่มจากเปิดและหาบริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนตั้งโรงงาน ซึ่งจีนได้เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นมาปัจจุบันสามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพดี เพื่อแข่งในตลาดโลกได้

ดังนั้น บริษัทอย่างหัวเหว่ย ซองซิง และต้าถุง จะกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใน 10 ปี ส่วนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ต่างชาติร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติดตั้งบริษัทให้บริการไอที สำหรับตลาดจีน โดยที่ตลาดภายในประเทศเอง ก็ใหญ่เพียงพอที่ทำให้บริษัทข้ามชาติเหล่านั้น อยู่ได้อย่างยั่งยืน ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะได้เห็นว่า จีนจะเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดไอที

ด้านนายมนู อรดีดลเชษฐ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย (เอทีซีไอ) มองว่า ภายหลังจากจีนเข้าเป็นสมาชิกดับบลิวทีโอแล้ว จะทำให้สินค้านำเข้าด้านไอทีเป็น 0% จึงน่ากลัวว่า ราคาเครื่องพีซีนำเข้าจากจีนจะต่ำกว่าเครื่องประกอบเองในประเทศที่ขายต่ำกว่า 20,000 บาทในปัจจุบัน เนื่องจากความได้เปรียบต้นทุนค่าแรงและชิ้นส่วนประกอบที่มีฐานการผลิตอยู่ในจีนมาก จากการเคลื่อนย้ายโรงงานไต้หวันไปจีน

ขณะที่ นายจำรัส สว่างสมุทร เลขาธิการเอทีซีไอ มองว่า ปัจจัยภายนอกที่จะกระทบต่อไทยจากการที่จีนเข้าดับบลิวทีโอนั้น น่าจะเป็นผลบวกต่อผู้บริโภค จากการที่อุปกรณ์ไอทีจะมีราคาต่ำกว่าเดิม

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (กรุงเทพไอที) ฉบับวันที่ 3 มกราคม 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.