"เอทีซีเอ็ม" ผนึกเนคเทคปั้น "คลีนพีซี" ดัน "ลีนุกซ์" ทางเลือก-ลดอัตราละเมิด

"เอทีซีเอ็ม" จับมือ "เนคเทค" ปั้นโครงการ "คลีนพีซี" ผลักดันให้คอมพิวเตอร์ที่วางขายในตลาดทุกเครื่องใช้ซอฟต์แวร์โอเอสที่ถูกกฎหมาย หวังยกระดับมาตรฐานของอุตฯคอมพิวเตอร์ไทย-ลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศ เสนอระบบปฏิบัติการ "ลีนุกซ์" เป็นทางเลือก วางแผนเจรจาผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ลงโอเอสให้ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ขณะที่ไมโครซอฟท์เตรียมเปิดตัว "วินโดวส์สตาร์ท เอดิชั่น" 29..นี้

นายประทีป เอื้อศักดิ์เจริญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทร โปรเฟสชันแนล โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์โลคอลแบรนด์ "เอ็มพีพี" และนายกสมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย (เอทีซีเอ็ม) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า เนื่อง จากทางสมาคมมีเป้าหมายที่จะผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการจัดทำโครงการคลีนพีซี (Clean PC) เป็นโครงการที่จะส่งเสริมและรณรงค์ให้คอมพิวเตอร์พีซีที่ออกขายในตลาดทุกเครื่องมีระบบปฏิบัติการ (โอเอส) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการขายเครื่องเปล่าในตลาด เพราะการขายเครื่องเปล่า ถึงที่สุดแล้วร้านค้าก็ต้องลงซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายให้ลูกค้า

โครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่างเอทีซีเอ็มกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) นอกจากเนคเทคจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ ยังจะให้การสนับสนุนในส่วนของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ "ลีนุกซ์" เพื่อเป็นทางเลือกทั้งสำหรับผู้ประกอบการและลูกค้า ที่ไม่พร้อมจ่ายค่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ วินโดวส์ของไมโครซอฟท์ โดยทางโครงการจะหาวิธีการที่จะให้ผู้ประกอบการสามารถนำโอเอส "ลีนุกซ์" ไปดาวน์โหลดลงเครื่องได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ทางเนคเทคยังได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย มากขึ้น

นายประทีปกล่าวว่า โครงการไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใช้โอเอสของลีนุกซ์ เพียงแต่ต้องการรณรงค์ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ออกมาขายทุกเครื่องมีโอเอสที่ถูกกฎหมาย ไม่ให้ตลาดมีการขายเครื่องคอมพิว เตอร์เปล่าที่ไม่มีโอเอส ถ้าหากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไม่สามารถแบกต้นทุนลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์ได้ ก็ให้เลือกใช้โอเอสลีนุกซ์แทน นอกจากเป็นการแก้ปัญหาให้กับร้านค้าที่ไม่ต้องกังวลกับปัญหาการตรวจจับการละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว อีกด้านหนึ่งก็เป็นการลดเรื่องอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศลงด้วย

ตามแผนงานจะทำสติกเกอร์ "คลีนพีซี" ติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้โอเอสที่ถูกกฎหมาย เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ตลาดให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว ในช่วงแรกจะเน้นในกลุ่มสมาชิกของเอทีซีเอ็ม ที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบพีซีโลคอลแบรนด์รายใหญ่-กลางสิบกว่ารายก่อน ซึ่งกลุ่มนี้ผลักดันได้ไม่ยาก และเป็นความเห็นชอบของสมาชิกอยู่แล้ว ที่ต้องการผลักดันเพื่อยกระดับให้กับอุตสาหกรรมพีซีในประเทศ

นอกจากนี้ ทางสมาคมได้วางแผนขยายผลในระยะยาว ว่าอาจจะใช้การประสานงานกับเวนเดอร์ ในส่วนของฮาร์ดดิสก์ในการให้ลงโอเอสมาให้ตั้งแต่ในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้สะดวกต่อผู้ประกอบเครื่องในประเทศไทย ขณะที่เนคเทคอาจมีโครงการบางอย่างออกมาสนับสนุนเพิ่มเติม เพราะในอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นการผลักดันให้การใช้โอเอสลีนุกซ์แพร่หลายมากขึ้น

ตอนนี้แผนงานโครงการได้ทำเสร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติจากเนคเทค เนื่องจากโครงการนี้เป็นการของบฯสนับสนุนจากเนคเทค ในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในเดือนธันวาคมนี้

ขณะที่บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมเปิดตัว Windows XP Starter Edition PC ครั้งแรกในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ โดยไมโครซอฟท์ได้จับมือกับพันธมิตรผู้ผลิตพีซีในการบัลเดิลซอฟต์แวร์ออกมาทำตลาดในราคาประหยัด เป้าหมายคือสร้างกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์กลุ่มใหม่ๆ อาทิ แม่บ้าน คนสูงอายุ หรือคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษมาก

นายประทีปกล่าวเพิ่มเติมถึงโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กโลคอลแบรนด์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน กับโน้ตบุ๊กอินเตอร์แบรนด์ ว่าจากที่ได้หารือกับสมาชิกเอทีซีเอ็ม ทุกรายเห็นด้วยกับแนวคิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของโน้ตบุ๊กโลคอลแบรนด์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ซึ่งสมาคมจะใช้แนวคิดเดียวกับการทำโครงการคอมพิวเตอร์ไทยคุณภาพเนคเทค เมื่อ 4-5 ปีก่อน ซึ่งในครั้งนั้นได้ทำให้พีซีโลคอลแบรนด์เป็นที่ยอมรับของตลาดขึ้นมา

สำหรับวิธีการนั้น ก็จะเป็นลักษณะการทำโน้ต บุ๊กรุ่นพิเศษออกมา โดยเนคเทคจะเข้ามาช่วยในเรื่องการจัดทำมาตรฐาน พร้อมกับพัฒนาให้มีฟังก์ชันพิเศษที่โน้ตบุ๊กอื่นไม่มี เช่น อาจจะมีฟังก์ชันการตรวจเช็กแบตเตอรี่ ว่าเหลือเท่าไหร่ ซึ่งการทำโครงการนี้ให้สำเร็จนั้น จะต้องมีวอลุ่มเพื่อให้มี economy of scale ดังนั้น เนื่องจากเป็นโครงการที่สมาคมผลักดัน ดังนั้นตามข้อตกลงนั้น สมาชิกสมาคมทุกรายจะต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.