คอมไทยคุณภาพเนคเทคเตรียมตั้งสมาคม

โครงการคอมพิวเตอร์ไทยคุณภาพเนคเทค เตรียมจดทะเบียนตั้งสมาคม ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายในเดือนนี้ ทั้งปรับทิศไม่เน้นกลยุทธ์ด้านราคา สร้างความยืดหยุ่น กำหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และราคา ตามความต้องการตลาดแท้จริง

 

นายพลากร จิรโสภณ โฆษกประจำโครงการคอมพิวเตอร์ไทยคุณภาพเนคเทค ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตเข้าร่วม 14 ราย กล่าวว่า ภายในเดือนนี้สมาชิกของโครงการจะรวมตัวกันยื่นจดทะเบียนเป็นสมาคมอุตสาหกรรมผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นกลุ่มตัวแทนผลประโยชน์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย ช่วยเจรจากับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคกับการทำธุรกิจ ทั้งกฎหมายและภาษี รวมถึงบทบาทในด้านวิชาการ ความรู้ในด้านเทคนิค

 

เป้าหมายของสมาคมจะสนับสนุนให้เกิดคอมพิวเตอร์ในประเทศจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยประมาณการทั่วประเทศไทยมีจำนวนผู้ผลิตและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในประเทศ 3,000 ราย เฉพาะกรุงเทพฯ ประมาณ 2,000 ราย แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มียี่ห้อเป็นที่ยอมรับในคุณภาพจะมีอยู่เพียง 20-30 ราย ดังนั้นจึงต้องการให้กลุ่มที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมจากจำนวนผู้ก่อตั้งสมาคมใน 14 รายดังกล่าว ขณะเดียวกันโครงการได้ปรับนโยบายกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์ และเปิดโอกาสให้สมาชิกในโครงการปรับสเปคของเครื่องและราคาตามความเหมาะสมของตลาดที่เปลี่ยนแปลง จากสถานการณ์ปัจจุบันไม่สามารถทำราคาระดับเดิม 19,900 บาทได้

 

สำหรับสเปคมาตรฐานในไตรมาสนี้แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นราคาประหยัดใช้ซีพียู 1 กิกะเฮิรตซ์, แรม 64 เมกะไบต์, ฮาร์ดดิสก์ 20 กิกะไบต์, จอภาพ 15 นิ้ว ขณะรุ่นประสิทธิภาพสูงสเปคขั้นต่ำชิพความเร็ว 1.7 กิกะเฮิรตซ์, แรม 128 เมกะไบต์ และฮาร์ดดิสก์ 40 กิกะไบต์ พร้อมกันนี้ทางกลุ่มได้นำเสนอข้อผ่อนปรนไปยังศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอลดจำนวนชิ้นส่วนลงจากเดิมต้องให้ตรวจ 5 ชิ้น เหลือเพียง 4 ชิ้น ประกอบด้วย เคส, พาวเวอร์ซัพพลาย, เมนบอร์ด และสายไฟ (แบบพาวเวอร์พอร์ต) ขณะชิ้นส่วนที่ 5 คือตัวประมวลผล หรือซีพียูจะส่งตรวจตามความเร็วของฟรอนต์ ไซด์บัส ของซีพียูแทน เพื่อความคล่องตัวทางธุรกิจ ส่วนการประชุมและเจรจากับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ได้เสนอให้ สมอ. ตรวจสอบเฉพาะอุปกรณ์มาตรฐานขั้นต่ำ 4 ชิ้น คือ เคส, เมนบอร์ด, พาวเวอร์ซัพพลาย และฟรอนต์ ไซด์บัส ของซีพียู แทนตรวจสอบทั้งเครื่อง ในมาตรฐาน มอก.1956 ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เหมาะกับศักยภาพการตรวจสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าวันละ 2-3 เครื่องของ สมอ. แต่เดิมบริษัทต้องส่งรุ่นคอมพิวเตอร์ให้ทดสอบอย่างน้อยบริษัทละ 4 รุ่น จะทำให้ สมอ. ไม่สามารถตรวจสอบสินค้าได้ทันกับที่เอกชนจะต้องทำตลาด

 

โดยโครงการคอมพิวเตอร์ไทยคุณภาพเนคเทคตั้งเป้ายอดขายเฉลี่ยเดือนละ 5,000 เครื่อง ซึ่งตลาดหลักยังมาจากผู้ใช้ทั่วไป และราชการเป็นหลัก และคาดว่าปีนี้สัดส่วนของคอมพิวเตอร์ภายในประเทศจะอยู่ 70% และอีก 30% จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นำเข้าจากต่างประเทศที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 6 สิงหาคม 2545

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.