ผู้ค้าคอมพ์ร้อง สมอ. ขอเวลา 2 ปีรับมาตรฐานใหม่

ผู้ค้าคอมพ์วิตกมาตรฐานใหม่ สมอ. เพิ่มต้นทุนสินค้า ดันราคาปรับสูง ร้องขอเวลาเตรียมความพร้อม 2 ปี หวั่น สมอ. ไม่สามารถรองรับผู้ประกอบการ 3 พันรายที่ต้องส่งสินค้าเข้าทดสอบได้

 

นายประทีป เอื้อศักดิ์เจริญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทร โปรเฟสชั่นนอล โปรดักซ์ จำกัด และนายกสมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย (เอทีซีเอ็ม) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้สมาคมได้เข้าพบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อขอการชี้แจงการประกาศบังคับใช้ "มาตรฐานผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลและส่วนประกอบเชิงหน้าที่ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุ มอก.2161-2547 " โดยมาตรฐานดังกล่าว ครอบคลุมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค และพีดีเอ ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวล เพราะนอกจากจะบังคับการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปแล้ว ยังมีนิยามบางส่วนที่ขยายขอบเขตลงถึงการทดสอบการทำงานของฟังก์ชันเฉพาะส่วน ซึ่งหมายถึงต้องส่งอุปกรณ์แต่ละชิ้นส่วนเข้าทดสอบด้วย

 

"พีซีเครื่องหนึ่งโดยเฉลี่ยจะมีชิ้นส่วน 13-14 ชิ้น และถ้าเป็นมาตรฐานบังคับจะมีจำนวนผู้ประกอบการต้องส่งทดสอบกว่า 3 พันราย ทำให้เราไม่มั่นใจว่ากลไกของ สมอ. ที่ตรวจสอบได้ภายใน 1 วันในปัจจุบันนั้น จะทำได้ในสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ เพราะเดิมเป็นการให้บริการเฉพาะโลคัลแบรนด์ 12-18 รายเท่านั้น " นายประทีป กล่าว ขณะเดียวกัน ตัวแทนในที่ประชุมจากทั้งเอทีซีเอ็ม, สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย (เอทีซีไอ) และผู้ประกอบเครื่องไม่มียี่ห้อ (ดีไอวาย) ก็แสดงความกังวลว่า ในธุรกิจคอมพิวเตอร์นั้น แต่ละชิ้นส่วนค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเร็ว กลไกการทดสอบจะสามารถรองรับเงื่อนเวลาดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะอาจกระทบกับธุรกิจ นอกจากนี้ ยังวิตกว่าราคาเครื่องอาจต้องปรับสูงขึ้นตามต้นทุน เพราะการทดสอบจะมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยระดับหมื่นบาทต่อชิ้นส่วน ซึ่งผู้ค้าต้องผลักภาระต้นทุนส่วนนี้ไปยังผู้บริโภค "เชื่อว่าน่าจะต้องใช้เวลา 2 ปี เพื่อการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กระนั้นยอมรับว่าน่าจะส่งผลการยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมในภาพรวม " นายประทีป กล่าว

 

ทั้งนี้ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า ตัวแทนแต่ละฝ่ายอาจเจรจาร่วมกันอีกครั้ง เพื่อกำหนดจุดยืนข้อเสนอที่ต้องการซักค้านประกาศดังกล่าว ก่อนการสิ้นสุดระยะเวลาการประชาพิจารณ์ของ สมอ.ในวันที่ 30.. นี้

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 24 กันยายน 2547

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.