เทคโนโลยีเครือข่ายร่วม เปิดช่ององค์กรเผชิญมหันตภัยใหม่

 

กิ่งกาญจน์ ตรียงค์

แนวโน้มการรวมเครือข่าย (คอนเวอร์เจนซ์) เข้าสู่การร่วมให้บริการเสียงและข้อมูล ผ่านโครงข่ายเดียว (ไอพี เน็ตเวิร์ค) และการขยายตัวของปริมาณใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์พกพา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ เปิดช่ององค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับ "ความเสี่ยง" และปัญหาด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น

 

ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน รายงานผลสำรวจเมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ว่าตลาดระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติผ่านโครงข่ายไอพี (ไอพี-พีบีเอ็กซ์) ในเอเชียแปซิฟิก มียอดขายเติบโตขึ้น 300% ระหว่างปี 2543-2544 และคาดว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มเป็น 1.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2551 หรือเติบโตต่อปีประมาณ 65.1% ขณะที่ตลาดพีบีเอ็กซ์ จะเติบโตติดลบประมาณ 2.9% ลงเหลือ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2551

 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมไอพี-พีบีเอ็กซ์ ยังส่งผลต่อเนื่องถึงการเติบโตของตลาดอุปกรณ์ด้านเสียง ซึ่งคาดการณ์ว่าภายในปีดังกล่าว อุตสาหกรรมนี้จะมีสัดส่วนเป็น 55% ของตลาดพีบีเอ็กซ์

 

ด้านนายแมทธิว เดวิดสัน ผู้จัดการบริหารการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อาวุโส ประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท อวาย่า อิ๊งค์ กล่าวว่า แนวโน้มที่สูงขึ้นของการรวมเครือข่ายเสียงและข้อมูล ช่วยเพิ่มโอกาสให้ไวรัสเข้ามาโจมตีระบบได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีความเสี่ยงในเรื่องของระบบความปลอดภัยมากขึ้น เพราะความเสียหายจะเกิดขึ้นกับทั้งในส่วนที่เป็นสายโทรศัพท์ และเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพการทำงาน และการดูแลลูกค้า "หลายบริษัทเริ่มมองการคอนเวอร์เจนซ์ เครือข่ายที่รวมเสียงและข้อมูลเข้าด้วยกัน (ไอพี) จึงเผชิญกับภัยคุกคามใหม่ๆ มากขึ้น ทำให้ต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ ด้วย เพื่อรักษาประสิทธิภาพด้านธุรกิจ" นายเดวิดสัน กล่าว ทั้งนี้ เขายกตัวอย่างถึงความเสี่ยงหลักๆ สำหรับระบบเครือข่ายในปัจจุบันว่า ได้แก่ ไวรัส, การก่อวินาศกรรม ซึ่งกำลังเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา, ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ตลอดจนภัยธรรมชาติ

 

โดยผลสำรวจของบริษัทการ์ทเนอร์ เมื่อเร็วๆ นี้ เปิดเผยว่า ธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ ที่ได้ติดตั้ง หรือมีแผนติดตั้งโปรแกรมกู้ระบบล่ม มีสัดส่วนสูงถึง 94% อย่างไรก็ตาม เมื่อสรุปผลของกระบวนการเตรียมพร้อมรับการเกิดความเสียหายของระบบการทำงานดังกล่าว กลับพบว่ายังต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็นอย่างมาก

ขณะที่รายงานวิจัยด้านอาชญากรรม และการรักษาความปลอดภัยด้านระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2546 ของสถาบันการรักษาความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ ระบุว่าประมาณ 90% ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ และหน่วยงานรัฐ ระบุว่าประสบปัญหาการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

 

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม 74% ระบุว่าการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต มักเป็นช่องทางที่ถูกโจมตีมากที่สุด, 70% ของรายงานการถูกโจมตีอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2543 ซึ่งมีประมาณ 64%, 55% เผยว่ามีการปฏิเสธการให้บริการ และ 40% พบว่ามีความพยายามเจาะเข้าสู่ระบบจากบุคคลภายนอก

 

อินเทอร์เน็ตขยายตัว-ความเสี่ยงเพิ่ม

นอกจากนี้ ยังมีผลวิจัยจากบริษัทไอดีซี ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งคาดการณ์ว่า ในปลายปีนี้จะมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 165 ล้านคน และในจำนวนนี้เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ (โมบาย อินเทอร์เน็ต) ในภูมิภาคนี้ถึง 25 ล้านคน เนื่องจากธุรกิจต่างๆ ได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไว้ในองค์กร เพื่อพัฒนากระบวนการสื่อสารระหว่างพนักงาน, ลูกค้า, การประสานงานกับคู่ค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น หากระบบเครือข่ายดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามต่างๆ ทั้งจากภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศกรรมทั้งบนโครงสร้างพื้นฐาน หรือภายในเครือข่าย, การขโมยข้อมูลจากภายนอก ก็จะทำให้กระบวนการทำธุรกิจมีโอกาสหยุดชะงักลง

 

ขณะที่นายสุทัศน์ คงดำรงเกียรติ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อวาย่า เอเชีย-แปซิฟิก อิ๊งค์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า การหยุดชะงักของธุรกิจ จะส่งผลให้ต้นทุนเพิ่ม จึงจำเป็นต้องมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทเห็นถึงโอกาสทางการตลาด ในการนำเสนอระบบงานที่สามารถเข้าไปจัดการปัญหาระบบเครือข่าย ให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว และทำงานได้ราบรื่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน

 

ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกมาแรง

นายเดวิดสันกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก เริ่มมีความตื่นตัวด้านเทคโนโลยีไอพีมากขึ้น ดังนั้น ล่าสุดบริษัทจึงได้ตัดสินใจเดินสาย (โรดโชว์) เพื่อแนะนำโซลูชั่นใหม่ของอวาย่า ในตลาดหลักๆ ของภูมิภาคนี้ ได้แก่ เกาหลี, ฟิลิปปินส์, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งลูกค้าโดยเฉพาะในกลุ่มองค์กรใหญ่ มีแนวโน้มสนใจลงทุนติดตั้งระบบงานที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบจากความเสี่ยงต่างๆ โดยคุณสมบัติของโซลูชั่นใหม่ดังกล่าว ยังครอบคลุมถึงระบบรักษาความปลอดภัย และความสามารถในการแก้ไขระบบเครือข่าย และโปรแกรมการทำงานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาทำงานตามปกติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

3 โซลูชั่นใหม่หนุนรับมือความเสี่ยง

สำหรับโซลูชั่นล่าสุดของบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ประกอบด้วย

1.อวาย่า คอมมูนิเคชั่น แมเนเจอร์ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ระบบการประมวลผลสายโทรศัพท์ โดยสามารถติดตั้งเพิ่มเติมในระบบพีบีเอ็กซ์ที่องค์กรใช้อยู่ สนับสนุนประมวลผลสายโทรศัพท์เรียกเข้า และบริหารจัดการจากส่วนกลาง ซึ่งทำงานผ่านเครื่องแม่ข่าย รวมถึงสามารถขยายการทำงานไปยังเกตเวย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล รองรับแนวโน้มการทำงานรูปแบบใหม่ ของการให้บริการคอลล์เซ็นเตอร์ระยะไกล (รีโมท คอลล์เซ็นเตอร์)

2.อวาย่า ซี640 คอนเวอร์เจนซ์ มัลติเลเยอร์ สวิตช์ หรือระบบการสื่อสารรวมเสียงและข้อมูล เพื่อรองรับระบบโทรศัพท์ไอพี โดยมีจุดเด่นของระบบซึ่งออกแบบมา สำหรับแอพพลิเคชั่นด้านเสียงบนโครงข่ายไอพีโดยเฉพาะ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่มักออกแบบสำหรับการสื่อสารข้อมูลเป็นหลัก

3.อวาย่า ซิเคียวริตี้ เกตเวย์ หรือระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับโทรศัพท์ไอพี โดยผนวกระบบไฟร์วอลล์ เครือข่ายสื่อสารเสมือนจริงแบบจุดต่อจุด การเข้าถึงระยะไกล เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบสื่อสารด้วยเสียงและข้อมูลแบบไร้สายได้อย่างปลอดภัย นายสุทัศน์กล่าวว่า สำหรับการทำตลาดในประเทศไทย บริษัทจะเน้นไปที่ลูกค้าในภาคสถาบันการเงิน, ราชการ, บริษัทสื่อสาร และสถาบันการศึกษา เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมาก และมีส่วนงานที่กระจายกันอยู่ในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมองถึงภาคธุรกิจขนาดกลาง ที่เริ่มนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยงานมากขึ้น รวมถึงกระแสการรวมเครือข่ายเสียงและข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยมองว่าลูกค้าในกลุ่มนี้ อาจเริ่มต้นใช้โซลูชั่นใหม่จากระบบซอฟต์แวร์อวาย่า คอมมูนิเคชั่น แมเนเจอร์ เนื่องจากเป็นระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์แบบเปิด ที่นำไปติดตั้งกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (พีบีเอ็กซ์) ที่องค์กรมีอยู่ได้ทันที

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (SciTech) ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.