บริการที่ปรึกษา : เครื่องมือช่วยลดต้นทุน

เอชพี เสนอ 2 บริการใหม่ เสริมรายได้ธุรกิจที่ปรึกษา แนะองค์กรยุบรวมระบบไอที ลดต้นทุน เจาะตลาดโทรคมนาคม-ธนาคาร

 

นายรอส เทมเพิลตัน ผู้จัดการ โซลูชั่นและซอฟต์แวร์ ระบบยูนิกซ์ ฝ่ายลูกค้าองค์กรธุรกิจ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด ออสเตรเลีย กล่าวว่า บริษัทได้เริ่มนำเสนอการให้บริการที่ปรึกษา ซึ่งแนะนำองค์กรให้ลงทุนระบบ ยูติลิตี้ ดาต้า เซ็นเตอร์ (Utility Data Center) ที่เป็นวิธีหนึ่งภายใต้แนวคิดการยุบรวมระบบ (System Consolidation) สำหรับบริการภายใต้แนวคิดดังกล่าว จะเน้นการจัดกลุ่มทรัพยากรระบบ (พูล) โดยเฉพาะในส่วนของฮาร์ดแวร์ทั้งอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์สำรองข้อมูล และเครื่องแม่ข่าย (เซิร์ฟเวอร์) เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ และใช้ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการบริหารระบบ ในลักษณะเสมือน (รีซอร์ส เวอร์ช่วลไลเซชั่น) ประโยชน์ที่จะได้รับทำให้ลดพื้นที่การใช้งานดาต้า เซ็นเตอร์ สามารถใช้ทรัพยากรระบบที่มีอยู่ได้เต็มประสิทธิภาพและวัดการใช้งานจริงได้ ขณะเดียวกัน สามารถสร้างระบบงานใหม่ๆ เพิ่มเติมและลดเวลาการนำเสนอบริการใหม่ๆ

 

ลดต้นทุนบริหาร-ปฏิบัติการ

ขณะที่ในภาพรวมของการลดต้นทุนนั้น จะครอบคลุมตั้งแต่ด้านการพัฒนาระบบงานเพิ่มเติม 30%-80% การวางแผนประสิทธิภาพ (Capacity Planning) 5%-40% ด้านปฏิบัติการ 80%-100% ด้านวัดประสิทธิผลการทำงาน (ยูสเสจ มิเตอริ่ง) 5%-30% และด้านอัพเกรดและย้ายระบบราว 20%-40% ขณะเดียวกัน บริษัทก็นำเสนอแนวคิดใหญ่ของกรอบการบริหารระบบองค์กรโดยรวม "การยุบรวมระบบ" (ซิสเต็ม คอนโซลิเดชั่น) ที่เน้นการจัดการทรัพย์สินด้านไอทีทั้งหมดขององค์กรที่กระจายอยู่ทุกส่วนงาน ลดความซ้ำซ้อนของระบบที่มีอยู่ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ โดยมุ่งเป้าที่การลดต้นทุนการเป็นเจ้าของระบบโดยรวม (ทีซีโอ) และดูผลตอบแทนจากการลงทุน (อาร์โอไอ) เป็นหลัก ทั้งนี้ จากข้อมูลจากการ์ทเนอร์กรุ๊ป ระบุตัวเลขที่คาดว่าจะลดต้นทุนได้ ภายใต้แนวคิดการยุบรวมระบบ ถ้ายุบรวมเครื่องแม่ข่ายจะลดต้นทุนได้ 8%-12% ระบบปฏิบัติการ (โอเอส แพลทฟอร์ม) 10%-15% ระบบสำรองข้อมูล (สตอเรจ) 5%-8% ระบบสำรอง (แบ็คอัพ) 3%-5% ด้านการจัดการ 5%-20%

 

จูงใจองค์กรใหญ่

ขณะที่ด้านตลาดเป้าหมายนั้น บริษัทคงเน้นเจาะกลุ่มธุรกิจการเงินและธุรกิจโทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (ดาต้า เซ็นเตอร์) เป็นของตัวเอง และมีระบบที่ซับซ้อนและขนาดใหญ่ จึงเหมาะที่เป็นกลุ่มแรกๆ ที่จะเริ่มเข้าสู่ระบบยูติลิตี้ ดาต้า เซ็นเตอร์ รวมทั้งบริษัทนำเสนอให้แบบเอาท์ซอร์สซิ่ง สำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนระบบเองด้วย ส่วนในธุรกิจผู้ให้ให้บริการศูนย์ข้อมูล (อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ หรือไอดีซี) คงเป็นตลาดที่รองลงไป เนื่องจากภาวะตลาดที่แข่งขันสูง ทำให้ผู้ให้บริการเน้นหาลูกค้ามากกว่าที่จะลงทุนใหม่

นายศุภมิตร ชลประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษา ฮิวเลตต์-แพคการ์ด ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า แนวโน้มการยอมรับการใช้บริการขององค์กร น่าจะเริ่มจากบริการยูติลิตี้ ดาต้า เซ็นเตอร์มากกว่า เนื่องจากหากเป็นการยุบรวมทั้งองค์กร จะกระทบกับหลายหน่วยงานในองค์กร ก็จะทำได้ยากกว่า

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 เมษายน 2545

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.