กรมศุลฯ เล็งนำร่อง ทำระบบส่งข้อมูล ด้วยเอ็กซ์เอ็มแอล

กรมศุลกากรเล็งนำร่อง ทำระบบส่งข้อมูลด้วยเอ็กซ์เอ็มแอล สร้างทางเลือกผู้ประกอบการ ขนาดกลางและเล็ก ด้วยต้นทุนต่ำ

แหล่งข่าวจากกรมศุลกากร กล่าวว่า ขณะนี้ทางกรมอยู่ระหว่าง เตรียมการจัดทำระบบส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้มาตรฐานการส่งด้วยเอ็กซ์เอ็มแอล (XML:eXentsible Mark Up Language) เปิดช่องทางส่งใบนำขนขาออกแก่ผู้ใช้บริการของกรม ถือเป็นช่องทางติดต่อที่เชื่อมกับกรมโดยตรง อย่างไรก็ตาม ช่องทางนี้เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะขนาดกลางและเล็ก ที่สามารถลงทุนด้วยต้นทุนการต่อเชื่อมที่ต่ำกว่า เพราะมีเพียงเบราเซอร์ และอินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลมายังกรมได้ สำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดทำระบบดังกล่าว จะกระทำโดยวิธีประกวดราคา ซึ่งกระทรวงการคลังที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด จะเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนกรมจะรับผิดชอบเฉพาะด้านระบบงาน (แอพพลิเคชั่น)

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดทำระบบดังกล่าวขึ้น กรมไม่ได้มีแนวคิดที่จะตัดช่องโอกาสทางธุรกิจของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) และบริษัทเทรดสยาม จำกัด ที่เป็นเกตเวย์ในการต่อเชื่อมระหว่างกรมกับผู้นำเข้าส่งออก ผ่านระบบอีดีไอ (UNEDI/FACT) และทั้งสองรายจะปรับเปลี่ยนลงทุนเพิ่มเพื่อรับเทคโนโลยีใหม่เช่นเอ็กซ์เอ็มแอลหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจลงทุนเอง ทั้งนี้ปัจจุบันใบนำขนของกรมที่เป็นอีดีไอแล้ว ร้อยละ 89 โดยกรมศุลกากร นับเป็นหน่วยงานรัฐแรกที่ได้นำระบบอีดีไอมาใช้ ซึ่งได้มีประกาศให้ผู้ติดต่อกับกรมศุลกากร ต้องติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใบนำขนขาออกทั้งหมดภายในเดือนมีนาคมปีหน้า หลังจากที่เลื่อนจากเส้นตายกันยายนที่ผ่านมา ขณะที่ใบนำขนขาเข้าได้เลื่อนเส้นตายเป็น 1 เมษายนปีหน้า จาก 1 ตุลาคม 2544

แหล่งข่าว กล่าวว่า ส่วนของบทบาทสภาแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศนั้น จะต้องมีการปรับบทบาทและสมาชิกในสภาตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข้ามาของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล ในปีงบประมาณ 2545 นี้ทางกรมมีงบประมาณไอทีเพียงงบบำรุงรักษาระบบเท่านั้น

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 13 ธันวาคม 2544

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.