ทบวงมอบ กสท.แกนนำ "เอ็ดเน็ต"

ทบวง มอบ กสท. เป็นแกนนำคณะทำงาน ผลักดันโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา เชื่อมโยงสถาบันทุกแห่ง ใช้ระยะเวลา 4 ปี ด้วยงบประมาณ 4 พันล้านบาท โดยเตรียมเสนอคลัง จัดเงินสนับสนุนจากธนาคารโลก สนับสนุนโครงการนี้ 1 พันล้านบาท ทั้งใช้มาตรการภาษีจูงใจเอกชน หันช่วยเหลือการศึกษาอีกทาง

 

นายสุธรรม แสงประทุม รมว.ทบวงมหาวิทยาลัย กล่าวภายหลังการประชุมโครงการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (เอ็ดเน็ต) ว่า ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมากำหนดแผนงาน และรายละเอียดในเรื่องนี้ มอบหมายให้การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) เป็นแกนนำประสานงานกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และบริษัทเอกชน ที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25..ราว 30 ราย ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะนำเสนอโครงการเงินกู้ (แซล : SAL) จากธนาคารโลกประมาณ 1 พันล้านบาท เพื่อใช้ในงานนี้ โดยผลักดันเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป สำหรับโครงการนี้ มีแผนใช้ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี เพื่อติดตั้งอินเทอร์เน็ตสำหรับสถาบันการศึกษาทุกแห่งทั้งระดับมหาวิทยาลัย และโรงเรียนในสังกัด ศธ.ซึ่งเบื้องต้นจะใช้เงินราว 2 พันล้านบาท และระยะต่อไปอีก 2 พันล้านบาท รวม 4 พันล้านบาท

 

ขณะเดียวกัน ผู้แทนกระทรวงการคลังจะนำแผนงานโครงการนี้ ไปเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาตรการโครงสร้างทางภาษีสำหรับเอกชน ที่เข้ามาสนับสนุนงานทางด้านการศึกษา ซึ่งมาตรการการลดหย่อนภาษีนี้จะสร้างแรงจูงใจให้กับเอกชน เข้ามาสนับสนุนอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ส่วนทบวงมหาวิทยาลัย และ ศธ.จะเป็นผู้จัดทำแผนงานหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการใช้อินเทอร์เน็ตในสถาบันการศึกษาด้วย ขณะที่เอกชนที่ส่งผู้แทนเข้ามาร่วมประชุมจะนำเรื่องดังกล่าวกลับไปหารือกับทางบริษัท และพิจารณาถึงศักยภาพว่า จะสามารถนำทรัพยากรอะไรเข้ามาสนับสนุนโครงการนี้บ้าง

 

ทศท.เตรียมตั้งโทรศัพท์ 22,000..

นายสุธรรม มลิลา ผู้อำนวยการ ทศท.กล่าวว่า ทศท.ประเมินว่าจะต้องติดตั้งคู่สายโทรศัพท์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ที่ได้สำรวจเบื้องต้นราว 22,000 แห่ง โดยจะพยายามให้เสร็จภายในปีนี้ แบ่งเป็นการติดตั้งโทรศัพท์โรงเรียนประถมราว 1-12 เลขหมายต่อโรง ส่วนระดับมัธยม ยังไม่ได้กำหนดว่า จะติดตั้งเลขหมายให้จำนวนเท่าไร แต่จะรีบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ส่วนของโรงเรียนสังกัด ศธ.นั้น นอกจากจะติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์แล้ว ยังจะนำระบบทีโอทีออนไลน์ 1222 เข้าไปติดตั้งพร้อมกันด้วย โดยโรงเรียนแต่ละแห่งจะสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนการสอนร่วมกันได้ ขณะเดียวกัน โครงการนี้จะไปเสริมกับโครงการสคูลเน็ตที่ ทศท.ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านั้น แก่โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาฯทั้งหมดราว 36,000 แห่ง ซึ่งคาดว่า ตามแผนงานโครงการเอ็ดเน็ตนี้ จะดำเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่วางไว้

 

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.