อังกฤษเตรียมพัฒนา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

อังกฤษพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมใช้เทคโนโลยีรับส่งข้อความ และ อี-เมล์ ติดต่อราชการกับประชาชน พร้อมตั้งเป้าปรับใช้ทั่วประเทศ ภายในปี 2548 ระบุอาศัยซอฟต์แวร์ควบคุมฐานข้อมูลจากส่วนกลาง

 

เจ้าหน้าที่รัฐบาลอังกฤษ เปิดเผยว่า หน่วยงานภาครัฐบาล มีโครงการนำระบบรับส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ อี-เมล์ มาใช้ในการติดต่อกับประชาชนอย่างเป็นทางการ ภายในไม่กี่ปีข้างหน้า ในปัจจุบัน รัฐบาลอังกฤษกำลังทดลองใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ ติดต่อกับประชาชน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งระบบบริการออนไลน์ทั่วประเทศ ให้เสร็จสิ้นก่อนปี 2548 นอกจากนี้ รัฐบาลอังกฤษยังได้ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการทดลองให้บริการระบบออนไลน์ พบว่า ประชาชนเห็นว่าการแจ้งเตือนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วม, กำหนดขึ้นให้การต่อศาล, กำหนดการสอบใบขับขี่ และการนัดหมายจากทางโรงพยาบาล ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

 

นายอลัน มาเธอร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทีม แจ้งข่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นตัวหนึ่ง ที่สามารถออกคำสั่งเพื่อส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ เตือนแก่ประชาชนได้ โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะใช้เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ ของรัฐบาล สามารถเลือกประเภทบริการที่ตนต้องการได้ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ทั้งนี้ รัฐบาลกำลังทดลองวิธีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนจำนวนมากพร้อมๆ กัน และคาดว่า จะนำมาใช้จริงภายในช่วง 1 ปีข้างหน้า และภายในปี 2547 ระบบดังกล่าว จะช่วยให้ประชาชนชาวอังกฤษ สามารถนัดเวลา รวมทั้งเปลี่ยนแปลง และยกเลิกกำหนดนัดหมายกับเจ้าหน้าที่รัฐ ผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้ อาทิ การนัดหมายสอบใบขับขี่ หรือการนัดตรวจเช็คร่างกาย

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.