เอกชนขานรับรัฐจัดซื้ออิเล็กฯ

เอกชนขานรับ นโยบายจัดซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ระบุช่วยขยายตลาด แนะรวมศูนย์ให้บริการในจุดเดียว ลดความยุ่งยากซับซ้อน ด้านรัฐตั้งเป้า จัดซื้อผ่านอี-ออคชั่นอย่างน้อย 1 รายการ ภายใน ธ..นี้

 

นายจำรัส สว่างสมุทร เลขาธิการ สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย (เอทีซีไอ) กล่าวว่า นโยบายการจัดซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐเป็นเจตนาที่ดี สร้างความโปร่งใส ช่วยให้เอกชนขยายตลาดไปหลายหน่วยงานเพิ่มเติมได้ผ่านระบบดังกล่าว จากเดิมที่มีฝ่ายขายจับลูกค้าหน่วยงานรัฐจำนวนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจากข้อมูลการจัดซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศออสเตรเลีย มีนโยบายให้แต่ละรัฐแยกจัดซื้อโดยอิสระ เอกชนที่เข้าประมูลต้องลงทะเบียนจดแจ้งกับแต่ละรัฐที่เปิดประมูล ทำให้มีความซ้ำซ้อน ดังนั้นรัฐอาจต้องมีระบบงานกลางให้บริการ โดยเปิดให้เอกชนผู้ขายเข้าลงทะเบียนและหน่วยงานรัฐทุกหน่วยเข้าแจ้งความต้องการซื้อ แต่ต้องมิใช่เป็นการรวมศูนย์

 

ด้านนายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นโยบายรัฐดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดี แต่น่าจะจำกัดสินค้าเฉพาะฮาร์ดแวร์บนพื้นฐานพีซีเป็นหลัก เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่เน้นบริการหลังการขายมากนัก อย่างไรก็ตาม การประมูลจำเป็นต้องคำนึงถึงบริการหลังการขายมากกว่าการจัดซื้อเพื่อให้ได้ราคาต่ำสุด ทั้งนี้นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กล่าวว่า 2 สัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงได้จัดตั้งหน่วยงานดูแลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น เพื่อทำหน้าที่จัดวางแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การประมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-auction) ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งมีหน้าที่พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้มีระบบมากยิ่งขึ้น ด้วยวิธีโปร่งใส ซึ่งการเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ธ..2545 ตามมติ ครม.

 

"ภาครัฐเห็นความสำคัญของการจัดซื้อโดยวิธีดังกล่าวจึงจะเริ่มทดลองจัดซื้อด้วยระบบ E-auction ในต้นเดือน พ..2545 กับหน่วยงานภาครัฐ 6 แห่ง ผ่าน E-market Place บริษัทไทยแห่งหนึ่งที่คิดค่าบริการ 5 พันบาทต่อการประมูล 1 ครั้ง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่จะจัดซื้อ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มูลค่าการจัดซื้อครุภัณฑ์กว่า 140 ล้านบาท กรมสรรพากรจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมาณ 6,000 แห่ง งบประมาณยังไม่ได้ระบุ สำนักงานเลขานุการสำนักนายก สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และ สวทช. โดยการจัดซื้อระบบ E-auction ของหน่วยงานต่างๆ นี้เป็นไปตามมติ ครม.ในวันที่ 1..45 ที่กำหนดให้ทุกกระทรวงเริ่มจัดซื้อพัสดุภัณฑ์ รวมทั้งมีเวบไซต์ของตัวเอง และต้องจัดซื้อผ่านวิธี E-auction อย่างน้อย 1 รายการ ภายใน ธ..45 รวมทั้งต้องรายงานผลให้ทราบถึงข้อดีข้อเสียทุกๆ 3 เดือน นับตั้งแต่ ม..46 เป็นต้นไป" นายกุลิศ กล่าว

 

สำหรับวัสดุครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อผ่านวิธีดังกล่าว ได้แก่ วัสดุสิ้นเปลือง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ กระดาษ อุปกรณ์สำนักงาน การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือการเช่ารถยนต์สำหรับหน่วยงานราชการ โดยในเบื้องต้นกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลและประสานงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ และบริษัท E-market Place เพื่อให้การดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่อย่างไรก็ตามในระยะยาว กระทรวงแต่ละแห่งจะต้องกำหนดสเปคของสินค้าที่จะจัดซื้อเอง สำหรับปริมาณของสินค้าที่ควรจะประมูลแต่ละครั้ง ควรมีมูลค่ากว่า 3 ล้านบาทขึ้นไป เพราะบริษัท อี-มาร์เก็ต เพลสจะคิดค่าบริการจากผู้ขาย 1% จากมูลค่าสินค้า ซึ่งถ้ามีมูลค่าต่ำบริษัทผู้ขายสินค้าเหล่านั้นจะไม่สนใจ

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 30 ตุลาคม 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.