เนคเทค เสนอตั้งองค์กรกลาง หนุนอี-คอมเมิร์ซสินค้าตำบล

ดันเป็นตัวแทนการตลาดในโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ทั้งเร่งแผน ตั้งเทเลเซ็นเตอร์คลุม 4 จังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในกลางปี 2545

เนคเทค เตรียมเสนอจัดตั้งองค์กรกลาง ทำหน้าที่ตัวแทนการตลาดให้แก่โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ที่ประชุมเอ็นไอทีซี ทั้งเร่งแผนตั้งเทเลเซ็นเตอร์คลุม 4 จังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในกลางปี 2545 เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันโครงการดังกล่าว เข้าสู่ช่องทางอี-คอมเมิร์ซเต็มรูปแบบในปีเดียวกัน

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า ในเร็วๆ นี้ เนคเทค ร่วมเจรจากับผู้จัดทำเวบไซต์ www.thaitambon.com ซึ่งเป็นเวบไซต์นำร่องสนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ หาผลสรุปของแนวทางจัดตั้งองค์กรกลาง ขึ้นมาทำหน้าเป็นผู้บริหารการตลาดให้แก่โครงการดังกล่าว หลังจากนั้น จะนำผลสรุปเสนอที่ประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (เอ็นไอทีซี) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยคาดว่าจะทันกลางปี 2545 ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายนโยบายไว้ เพื่อเร่งจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวขึ้นมาสนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดผ่านอี-คอมเมิร์ซแบบครบวงจรได้ ภายในปีเดียวกัน

สำหรับแนวทางจัดตั้งองค์กรกลางดังกล่าว ที่จะต้องอยู่ในรูปแบบของ "นิติบุคคล" ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทเอกชน เพื่อความคล่องตัวนั้น ขณะนี้ ศึกษาไว้ 2 แนวทาง ประกอบด้วย

1. มอบหมายให้ www.thaitambon.com ในปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตน่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัทได้ รับบทบาทในฐานะตัวแทนการตลาดให้กับโครงการ เนื่องจากมีความพร้อมอยู่แล้ว จากฐานข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ ยังมีความคล่องตัว เนื่องจากเป็นภาคเอกชนอยู่แล้ว โดยเพียงแต่ไปเจรจาร่วมมือเพิ่มเติมกับพันธมิตรด้านต่างๆ เช่น ผู้ขนส่งสินค้า, ธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้บริการระบบชำระเงิน (เปย์เม้นท์ เกตเวย์) เป็นต้น เพื่อให้เชื่อมโยงระบบเข้ามายังเวบไซต์แห่งนี้

2. จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องบางแห่ง และเอ็นจีโอ หรือเอกชน ที่มีประสบการณ์ด้านการตลาด และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าหากใช้แนวทางนี้ จำเป็นต้องหาบริษัทเอกชน ที่ไม่ได้มองแต่เรื่องการทำกำไรเท่านั้น เพราะโครงการรูปแบบนี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคมมากกว่าเชิงพาณิชย์

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งเนคเทค ได้รับมอบหมายหน้าที่มานั้น ล่าสุดได้สรุปพื้นที่จัดตั้งศูนย์สื่อสารชุมชน สำหรับสนับสนุนการทำอี-คอมเมิร์ซ ตามแผนงาน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (เทเลเซ็นเตอร์) นำร่องแล้วใน 4 จังหวัด ทั้งนี้ นายสมนึก คีรีโต ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของเนคเทค กล่าวว่า คาดว่าการจัดตั้งเทเลเซ็นเตอร์ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งครอบคลุมจังหวัดจันทบุรี, พิษณุโลก, ลำปาง และสุรินทร์ จะแล้วเสร็จทันกลางปี 2545 ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนงานของรัฐบาลในการผลักดันโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ช่องทางอีคอมเมิร์ซแบบเต็มรูปแบบ ในช่วงดังกล่าวด้วย

ทำงานสามประสาน

ขณะเดียวกัน เทเลเซ็นเตอร์ทั้ง 4 แห่ง จะทำงานร่วมกับโครงการที่มีรูปแบบ และเป้าหมายใกล้เคียงกัน ขององค์กรอื่นๆ อีก 2 แห่ง เพื่อขยายผลตามแผนงานให้ได้มากที่สุด ประกอบด้วย โครงการรูเริล เทเลเซ็นเตอร์ ของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดา และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (Community Organization Development Institute : CODY) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาล ที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง "ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เนคเทค ประสานงานกับโครงการไทยตำบล (www.thaitambon.com) และอินเทอร์เน็ตตำบล ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและฮาร์ดแวร์" นายสมนึกกล่าว ขณะที่ด้านข้อมูล (ดาต้า) นั้น คณะกรรมการ ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้จัดทำ สำหรับโครงการที่ได้รับงบลงทุน 10 ล้านบาทนี้ จะทำหน้าที่ตั้งแต่สำรวจพื้นที่ชุมชน, ติดตั้งอุปกรณ์และฝึกอบรม รวมถึงวิเคราะห์ด้านการตลาด, บริหาร และจัดการในขั้นต้นให้

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 11 ธันวาคม 2544

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.