ฟูจิตสึ เตรียมลงทุน 2.8 พันล้านบาท ผลิตฮาร์ดดิสก์ 2. 5 นิ้วในไทย

ฟูจิตสึ (ไทยแลนด์) ยื่นบีโอไอ ขออนุมัติการลงทุนมูลค่า 2,830 ล้านบาท ในโรงงานที่นวนคร หนุนขยายสายการผลิต ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และชิ้นส่วน ขนาด 2.5 นิ้ว รับแผนเจาะตลาดเพิ่ม ในกลุ่มอุปกรณ์บันทึกโทรทัศน์ และระบบนำทางรถยนต์

 

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า บีโอไอ อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติโครงการขยายการลงทุนของบริษัท ฟูจิตสึ (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับการผลิตอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และชิ้นส่วน ขนาด 2.5 นิ้ว มูลค่าเงินลงทุน 2,830 ล้านบาท ในโรงงานของฟูจิตสึ ที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี สำหรับการลงทุนครั้งนี้ จะสร้างการจ้างแรงงานไทย 5,165 คน มีการใช้วัตถุดิบในประเทศ มูลค่า 8,607 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 20% ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมด ขณะเดียวกัน โครงการดังกล่าวยังมีแผนลงทุนในด้านการทำวิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) ในประเทศไทย คาดว่าจะใช้เงินในส่วนนี้ 158 ล้านบาท ตามแผนงาน 3 ปี ครอบคลุมด้านการออกแบบ และผลิตภัณฑ์  โดยคาดว่าจะทำให้มีผู้เชี่ยวชาญคนไทยเพิ่มขึ้น ประมาณ 20 คนภายใน 3 ปีหลังจากเริ่มดำเนินการ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตในลักษณะแมส โพรดักท์ ให้กับบุคลากรในบริษัท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

ตั้งเป้าผลิต 16 ล้านชิ้นใน 3 ปี

ด้านนายโคจิ ฮิโรอิชิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ฟูจิตสึ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า บริษัทวางแผนสำหรับกำลังการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ขนาด 2.5 นิ้วจากโรงงานแห่งนี้ไว้ 6 ล้านชิ้นในปีแรก ก่อนจะเพิ่มเป็น 9.9 ล้านชิ้น และ 16 ล้านชิ้นใน 2 ปีต่อไปตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทเริ่มพิจารณานำสายการผลิตในโรงงานแห่งนี้ เข้าสู่เทคโนโลยี 2.5 นิ้ว ไว้ตั้งแต่ปี 2545 โดยเป็นหนึ่งในการปรับตัวเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาด สำหรับที่ผ่านมา โรงงานแห่งนี้เน้นการผลิตฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว สำหรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (เดสก์ท็อป) และเครื่องพิมพ์ ขณะที่โรงงานอีกแห่งหนึ่งของฟูจิตสึ ซึ่งตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ จะเน้นการผลิตฮาร์ดดิสก์ เพื่อป้อนตลาดระบบเครื่องแม่ข่าย (เซิร์ฟเวอร์ ซิสเต็ม) เป็นหลัก

 

สานเป้าหมายบุกตลาดใหม่

นายฮิโรอิชิ กล่าวว่า บริษัทยังมองความเป็นไปได้ในการขยายตลาดใหม่ๆ สำหรับฮาร์ดดิสก์ จากเดิมที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นตลาดหลัก โดยมองไปถึงตลาดในกลุ่มอุปกรณ์บันทึกภาพสำหรับโทรทัศน์ และระบบนำทางรถยนต์ (คาร์ เนวิเกชั่น) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหา "ด้วยตลาดใหม่ๆ เหล่านี้เอง เราจึงต้องการเป็นผู้นำสำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว" นายฮิโรอิชิ กล่าว ทั้งนี้ อดีตผู้บริหารของฟูจิตสึ (ไทยแลนด์) เคยกล่าวถึงการปรับตัวเข้ามาสู่สายการเลือกผลิตฮาร์ดดิสก์ ขนาด 2.5 นิ้ว ว่าเนื่องจากยังมีโอกาสขยายฐานลูกค้าได้อีกมาก และแนวโน้มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะเริ่มหันมาใช้ฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดเล็กลง โดยเฉพาะเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ทั้งแบบจอแอลซีดีและพลาสมา รวมถึงเครื่องเล่นวีซีอาร์ ที่มีประมาณการว่าภายใน 9 ปี จะเริ่มใช้ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วแทน 3.5 นิ้ว นอกจากนี้ ตลาดฮาร์ดดิสก์ 2.5 นิ้ว ยังสามารถขยายไปใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้ด้วย ซึ่งการออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เน้นความสวยงาม และประหยัดพื้นที่ เช่น แอปเปิล มีซีพียูที่ขนาดเล็กลง ทำให้แคช เล็กลงตามไปด้วย ดังนั้นฮาร์ดดิกส์ที่ใช้ก็ต้องเล็กตามไปด้วย ขณะเดียวกัน เทคโนโลยี 2.5 นิ้ว ยังสามารถใช้ในเครื่องแม่ข่ายระดับล่าง (โลว์เอ็นด์ เซิร์ฟเวอร์) ได้ด้วย

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.