ศูนย์วิจัยกสิกรชี้ฮับโลจิสติกส์ เพิ่มขีดแข่งขันไปรษณีย์ไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุนโยบายปั้นไทยติดกลุ่ม "ฮับ" ด้านโลจิสติกส์ หนุนโอกาสเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจไปรษณีย์ไทย ในยุคที่แนวโน้มใช้บริการไปรษณีย์ลดลง

 

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย กล่าวว่า แนวโน้มการขยายตัวของภาคการส่งออก ที่มีประมาณการว่าจะขยายตัวถึง 20% ในปีนี้ และต่อเนื่องในปีหน้าอีก 8% ตลอดจนรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้นำระบบโลจิสติกส์ มาใช้เพิ่มศักยภาพนั้น จะส่งผลดีต่อกิจการไปรษณีย์ไทยให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้น โดยในแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยนั้น กิจการไปรษณีย์ ถูกจัดให้อยู่ในส่วนของการให้บริการรับส่งสินค้าและพัสดุให้ถึงมือผู้รับ (Door to Door Service) ซึ่งเป็นบริการทั้งในและระหว่างประเทศร่วมกับ ร... และการบินไทย จำกัด ซึ่ง

 

ทั้งนี้ รายงานฉบับดังกล่าวยังระบุด้วยว่า บทบาทที่สำคัญของกิจการไปรษณีย์ไทยในกระบวนการโลจิสติกส์มีความเป็นไปได้สูง ที่จะช่วยเสริมให้ระบบโลจิสติกส์ของไทยได้รับการพัฒนาขึ้น เนื่องจากไปรษณีย์ไทยมีจุดแข็งหลายประการ ได้แก่ การมีเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีจำนวนสาขาให้บริการจำนวนมากถึง 4,219 แห่ง แบ่งออกเป็นที่ทำการไปรษณีย์รับจ่าย 954 แห่ง และที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต 3,271 แห่ง ซึ่งพร้อมรองรับบริการ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีจุดบริการไปรษณีย์ทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีจำนวนพนักงานทั่วประเทศกว่า 20,000 คน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม และสามารถดำเนินการได้สะดวก มีความชำนาญในการจัดส่งไปรษณียภัณฑ์เป็นอย่างดี

 

ขณะเดียวกัน ค่าบริการไปรษณีย์ของไทยยังจัดว่าอยู่ในอัตราที่ต่ำ แม้ว่าจะมีการปรับอัตราค่าบริการไปแล้ว แต่ก็ยังจัดว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับบริการไปรษณีย์ของต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทย จำเป็นต้องเตรียมพร้อม และปรับตัวเพื่อรับมือการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ด้านสินค้าและบริการ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ให้บริการระดับโลกจากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ต้องการมาเปิดให้บริการในประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของบริการส่งพัสดุภัณฑ์ด่วน (Express Delivery Services : EDS) และบริการด้านการขนส่งแบบโลจิสติกส์

 

นอกจากนี้ แม้ว่าที่ผ่านมาจะยังไม่มีการเปิดเสรี บริการขนส่งทางไปรษณีย์ในประเทศอย่างเป็นทางการ แต่ปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการต่างประเทศ เช่น เฟดเด็กซ์, ดีเอชแอล, ทีเอ็นที ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความชำนาญในบริการขนส่งระบบโลจิสติกส์ มีเครือข่ายให้บริการที่ครอบคลุมทั่วโลก เข้ามาให้บริการในไทยอยู่แล้ว ดังนั้น หากธุรกิจบริการไปรษณีย์และขนส่งเหล่านี้ เข้ามาให้บริการในประเทศอย่างเต็มรูปแบบก็อาจส่งผลต่อภาวะการให้บริการ ของไปรษณีย์ไทยด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นบริการที่คล้ายคลึงกัน

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 ตุลาคม 2547

 

 

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.