กลุ่มผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์เล็งสร้างคนไอทีขั้นสูง

รัฐ-เอกชน-การศึกษา สานฝันหนุนไทยแข่งตลาดโลก สร้างคน-โครงการไอที เกาะติดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ตั้งเป้าผลิตวิศวกรด้านสถาปัตยกรรมระบบ 3,000 คนใน 2 ปี

 

นายมนู อรดีดลเชษฐ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย (เอทีซีไอ) และประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการออกแบบ กล่าวว่า ขณะนี้ ภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง โดยเฉพาะวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Software Engineering and Architecting) กำลังร่วมกันเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้รับกับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้แข่งขันในตลาดโลก โดยวางเป้าหมายให้ไทยเรียนรู้การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบมุ่งให้บริการ (Service Oriented Architecture)

 

ทั้งนี้ ใช้หลักการพัฒนาโปรแกรมเป็น "บริการ" ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง เพื่อให้พัฒนาได้เร็ว ง่าย และเพิ่มโอกาสการขายบริการเฉพาะด้านมากขึ้น โดยใช้ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลเป็นหลักในการพัฒนาด้วยภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล ซึ่งเทคโนโลยีพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูงนี้ เป็นเทคโนโลยีที่เริ่มพร้อมกันทั่วโลก จึงสามารถตามทันกันได้ ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีใหม่นี้จะสร้างธุรกิจใหม่ให้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) และผู้ให้บริการเช่าใช้ระบบ (เอเอสพี) โดยเมื่อมีผู้พัฒนา "บริการ" และนำไปฝากไว้กับไอเอสพี หรือเอเอสพี เพื่อให้ช่วยบริหารกระบวนธุรกิจ (บิสซิเนสโพรเซส แมเนจเม้นท์) ที่ทำให้เกิดการเรียกใช้บริการในเครือข่ายได้อย่างเป็นระบบ

 

ด้านนายสันติชัย เอมอยู่ ผู้อำนวยการเครือข่ายวิสาหกิจคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า เดือนพฤศจิกายนนี้จะเปิดหลักสูตรอบรมเป็นรุ่นแรก โดยผู้เข้าอบรมที่มีผลการเรียนระดับบีจะได้รับการว่าจ้างให้พัฒนาโครงการที่มีอยู่ 5 โครงการ มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท นายมนู กล่าวต่อว่า ในขั้นแรกต้องเร่งสร้างคน ซึ่งตั้งเป้า 2 ปีจะสามารถพัฒนานักสถาปัตยกรรมระบบ 3,000-5,000 คน โดยจะฝึกอบรมระดับผู้ฝึกสอน และกระจายไปตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วย ขณะที่นายสมนึก คีรีโต อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ได้ร่วมกับสำนักงานการอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย สร้างหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบในระดับปริญญาตรีแล้วเสร็จ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เซนต์เทราซ่า และอีกหลายสถาบันที่จะนำไปสอนต่อไป

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 กันยายน 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.