เกาหลีใต้พร้อมรุกลงทุนไทย

นายยัง จุง กัง ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเกาหลี (Korea Trade Center- KOTRA) สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศเกาหลีใต้ประจำกรุงเทพฯ เปิดเผยว่า หลังจากเกาหลีใต้ประสบกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 1998 และต้องขอเงินกู้ช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นเงินถึง 43,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลอดจนปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและธุรกิจครั้งใหญ่ แต่ด้วยพื้นฐานในด้านต่างๆ ที่แข็งแกร่งรวมถึง นโยบายการบริหารประเทศที่ประ สบความสำเร็จการดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ และการขยายตัวของการส่งออก ด้วยระยะเวลาเพียง 3 ปีเกาหลีใต้จึงสามารถปลดภาระหนี้สินกับ IMF และกลับมาเป็นหนึ่งในจำนวนประเทศที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในเอเชียได้อีกครั้ง รัฐบาลเกาหลีใต้โดยหน่วยงาน KOTRA จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างภาคเอกชนเกาหลีใต้กับพันธมิตรในต่างประเทศมากขึ้น

ผู้อำนวยการ KOTRA กล่าวว่า การยอมรับเงินลงทุนจากต่างประเทศหลังเกิดวิกฤตถือเป็นนโยบายที่ทำให้เกาหลีใต้เดินไปในหนทางที่ถูกต้อง อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเครือข่ายการดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า 'แชโบล' ยังช่วยให้บริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่มรวมถึง ฮุนได แดวู แอลจี และซัมซุง มีความแข็งแกร่งในธุรกิจหลักของตนเองมากขึ้น ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างกันซึ่งส่งจะผลดีต่อตลาดและภาคธุรกิจ และช่วยให้เศรษฐกิจของเกาหลีใต้ฟื้นตัวดีขึ้น

ในส่วนของนโยบายทางการค้าและการลงทุนต่างประเทศ รัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนเกาหลีใต้ออกไปลงทุนในต่างประเทศ เพิ่มขึ้น โดยการพิจารณาเข้าไปลงทุนในประเทศใดๆ นั้น บริษัทของเกาหลีใต้จะเป็นผู้ตัดสินใจจากชนิดของผลิตภัณฑ์สินค้าที่จะผลิต จุดแข็งของแต่ละประเทศ และผลประโยชน์ที่เกาหลีใต้และประเทศนั้นๆ จะได้รับ อาทิ การลงทุนในอินโดนีเซียและจีนมีข้อได้เปรียบจากค่าแรงต่ำ และการลงทุนในอุตสาห กรรมที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ในประเทศเขต อาเซียน (ASEAN-สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ) ซึ่งจะได้รับประ โยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area- AFTA)

สำหรับการลงทุนในประเทศไทย ผู้อำนวยการ KOTRA กล่าวว่า ปัจจุบันมีบริษัทจากเกาหลีใต้เข้ามาเพียง 136 บริษัทซึ่งเป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับบริษัทจากญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกา ทาง KOTRA กรุงเทพฯ จึงจะเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างบริษัทเอกชนเกาหลีใต้และไทย เฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและเล็กเพิ่มมากขึ้น โดยจะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกาหลีใต้มีจุดแข็งทั้งในชื่อเสียงและคุณภาพเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 21 ตุลาคม 2545

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.