เนคเทคผนึก "กสท." รับมือคอมฯ ICT ตั้งคอลเซ็นเตอร์-เปิดอบรมลีนุกซ์

"เนคเทค" ผนึกกำลัง กสท. เตรียมแผนรับมือบริการหลังการขายลูกค้าคอมฯไอซีที ส่งทีมหนุนให้ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ "ลีนุกซ์" พร้อมจัดตั้ง "คอลเซ็นเตอร์" ซัพพอร์ตข้อมูล "ลีนุกซ์" ให้ลูกค้าทั่วประเทศ และเลือก "Education Mall" เป็นหัวหอกจัดเทรนนิ่งให้กลุ่มครูและลูกค้าทั่วไป

ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ในฐานะคณะทำงานโครงการโอเพ่นซอร์ซแห่งชาติ เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงการเตรียมความพร้อมด้านการสนับสนุนซอฟต์แวร์ระบบเปิด (โอเพ่นซอร์ซ) ของโครงการคอมพิวเตอร์ "ไอซีที" ซึ่งได้เลือกใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ทะเลและออฟฟิศทะเล

เนคเทคได้เตรียมพร้อมสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบเปิด โดยร่วมมือกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) จัดตั้งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานลีนุกซ์ทะเลและออฟฟิศทะเล เนคเทคยังมีนโยบายในการสนับสนุนการจัดคอร์สฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานลีนุกซ์ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนที่สอนเกี่ยวกับการใช้งานและพัฒนาเทคโนโลยีไอที เพื่อหาแนว ทางการจัดคอร์สฝึกอบรมพิเศษฟรีแก่ประชาชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้ความสำคัญกับการทำโครงการคอมพิว เตอร์ไอซีที เพื่อนำร่องการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบเปิด ซึ่งหากบรรลุเป้าหมาย 1 ล้านรายก็จะทำให้มีผู้ใช้ซอฟต์แวร์ระบบเปิดเป็นสัดส่วนถึง 20% ของ ตลาดซอฟต์แวร์ทั้งหมด

แหล่งข่าวจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าเนคเทคจะจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานลีนุกซ์และการบริการหลังการขาย ตลอดจนการพัฒนาระบบต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กสท. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการรองรับบริการแก่ผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ไอซีที

นายพิสิฐ พฤกษานุศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบลต้า คอมพิว เตอร์ จำกัด ในฐานะคณะทำงานสนับสนุนโครงการโอเพ่นซอร์ซแห่งชาติ กล่าวว่า การ นำซอฟต์แวร์ระบบเปิด ลีนุกซ์ทะเลและออฟฟิศทะเลขายบันเดิลไปกับคอมพิวเตอร์ไอซีทีนั้น ถือเป็นการเสนอทางเลือกให้กับผู้บริโภค เพื่อให้สามารถใช้งานซอฟต์ แวร์ฟรี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและสามารถพัฒนาต่อได้จากคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ระบบเปิด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้งานคอมพิว เตอร์ไอซีทีควบคู่ไปกับการใช้งานของซอฟต์แวร์ระบบเปิดดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงไอซีทีได้มอบหมายให้ Education Mall เป็นผู้ให้การฝึกอบรมแก่ลูกค้าคอมพิวเตอร์ไอซีที โดยตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 6,000 ราย ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ใช้ทั่วไปและกลุ่มครู เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้เนคเทคจัดคอร์สฝึกอบรมให้กับพัฒนาบุคลากรของ กสท. เพื่อเตรียมรองรับการให้บริการผ่านศูนย์บริการของ กสท. รวมทั้งมีแผนเตรียมจัดตั้ง call center เพื่อให้บริการตอบปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิว เตอร์ไอซีทีและซอฟต์แวร์ลีนุกซ์

นายไพฑูรย์ บุตรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฝึกอบรมโซลูชั่นและวางระบบซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ซ (ลีนุกซ์) กล่าวว่า โครงการคอมพิวเตอร์ไอซีทีไม่น่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดซอฟต์ แวร์ลีนุกซ์มากนัก เพราะเชื่อว่าลูกค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการค่อนข้างสูง แต่ก็เชื่อว่าจะมีส่วนกระตุ้นตลาดโอเพ่นซอร์ซได้มากเช่นกัน รวมทั้งมีผลในเชิงบวก โดยเฉพาะสถาบันฝึกอบรมและสื่อการเรียนการสอน อาทิ ซีดีเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานลีนุกซ์และการพัฒนาระบบด้วยตนเองจะมีออกมาจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งบริการติดตั้ง ซ่อม หรือให้คำปรึกษาก็จะเติบโตตามมาด้วย

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.