ไมโครซอฟท์จับมือกระทรวงศึกษาฯ ทุ่ม 2,500 ล้าน ปิดทางโอเพ่นซอร์ซ

ยักษ์ไมโครซอฟท์ทุ่มทุน 2,500 ล้านบาท ฝังรากลึกผ่านกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งไอที อคาเดมี่ เซ็นเตอร์ พัฒนาหลักสูตร-อบรมอาจารย์ และมอบสิทธิพิเศษการใช้ซอฟต์แวร์แก่โรงเรียน 38,000 แห่ง "หมอเลี้ยบ" ชี้แผนส่งเสริม "โอเพ่นซอร์ซ" ไม่คืบ เพราะไม่มีเจ้าภาพ ด้านนักวิจัยฯจวกกลับภาครัฐขาดการสนับ สนุนอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2546 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศลงนามข้อตกลงความร่วมมือในโครงการระยะยาวระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและไมโครซอฟท์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านไอซีทีแก่เด็กนักเรียน ภายใต้ชื่อโครงการ "Partners in Learning" นายแอนดรูว์ แม็คบีน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ข้อตกลงนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

1. จัดตั้งศูนย์วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยไมโครซอฟท์ (Micro soft IT Academy Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักเรียน และบุคคลที่สนใจ พัฒนาหลักสูตรและจัดหาเครื่องมือสนับสนุน ให้การรับรองทักษะคุณภาพความเชี่ยวชาญของนักเรียนตลอดจนสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและการค้นคว้าวิจัยผ่านโรงเรียน
2. Fresh Start for Donated Computers ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 98 และ/หรือวินโดวส์ 2000 แก่โรงเรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา 38,000 แห่งทั่วประเทศที่ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งโปรแกรมวินโดวส์โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
และ 3. School Agreement มอบการสนับสนุนพิเศษแก่โรงเรียนประถม-มัธยมศึกษาในการ อัพเกรดซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เอ็กซ์ พีโปรและซอฟต์แวร์ชุดออฟฟิศในราคาพิเศษ โครง การนี้มีระยะเวลาการดำเนินการ 5 ปี ใช้งบประมาณทั้งหมด 2,500 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินโครงการนำร่องกับโรงเรียน 921 แห่ง ที่อยู่ภายใต้โครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน" ของ กระทรวงศึกษาธิการ

ด้าน พ...ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เรากำลังเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ ประเทศไทยยังต้องพัฒนาระบบการศึกษาอีกมาก แต่กระนั้นก็ไม่สายที่จะทำและสามารถเร่งสปีดได้ด้วยเทคโนโลยีด้านไอที และไมโครซอฟท์เป็นหุ้นส่วนในการผลักดันให้ระบบการศึกษาไทยมีการพัฒนา "ถ้าเด็กมีความรู้ คิดเป็น ก็จะเป็นพลังของประ เทศ ทุกอย่างอยู่ที่คน ถ้าสร้างคนให้เก่งประเทศก็จะเก่ง ถ้าคนไม่เก่งประเทศก็จะไม่เก่งและจะมีปัญหาในการแข่งขันในอนาคต ในนามของรัฐบาลต้องขอขอบคุณไมโครซอฟท์ที่ได้มอบสิทธิพิเศษและให้การสนับสนุนในโครงการนี้" ...ทักษิณกล่าว

นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การส่งเสริมความรู้ด้านไอทีจะไม่จำกัดว่าต้องเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โครงการนี้เป็นการวางรากฐานส่วนหนึ่ง แต่รัฐบาลก็เปิดกว้างสำหรับซอฟต์แวร์ทุกระบบ รวมทั้งในส่วนของโอเพ่นซอร์ซ แต่ปัญหาของการส่งเสริมโอเพ่นซอร์ซขณะนี้คือไม่มีเจ้าภาพในการผลักดันอย่างจริงจัง เพราะทุกฝ่ายล้วนมีงานประจำที่ต้องรับผิดชอบ ทำให้มีแต่คนออกมาแสดงความคิดเห็น แต่เมื่อจะลงมือปฏิบัติกลับไม่มีใครเสนอตัว

ด้าน ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช กรรมการสมาพันธ์โอเพ่นซอร์สแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า การที่ไมโครซอฟท์ให้การสนับสนุนในภาคการศึกษานั้น ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ในระยะแรก แต่ในระยะยาวจะทำให้ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อื่นๆ จากไมโครซอฟท์ต่อ นอกจากนี้ ยังอาจเป็นการปิดทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศอีกด้วย ส่วนปัญหาของการเผยแพร่โอเพ่นซอร์ซ เพราะไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ ไม่มีหน่วยงานที่สนับสนุน การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา หรือแม้กระทั่งศูนย์ฝึกอบรม ทุกวันนี้คนที่พัฒนาเกี่ยวกับโอเพ่นซอร์ซล้วนแต่เป็นอาสาสมัครทั้งนั้น คิดทำโครงการมากมายแต่ไม่มีเงินจากภาครัฐมาสนับสนุน

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.