เนคเทคเสนอเป็นตัวกลาง ตั้งองค์กรหนุนโอเพ่นซอร์ส

เนคเทค ขอเป็นตัวกลางประสานงาน ตั้งองค์กรกลาง หนุนโอเพ่นซอร์สไทยใน 3 เดือน หวังรวมโอเพ่นซอร์ส เป็นหนึ่งเดียว พร้อมหนุนนโยบาย กระทรวงไอซีที ล่าสุดเสนอไทย เป็นศูนย์กลางโอเพ่นซอร์สในเอเชีย

 

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า เนคเทคมีแผนตั้งองค์กรกลางที่จะรวบรวมทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโอเพ่นซอร์สของไทย ประกอบด้วย องค์กรผู้ใช้งาน, ผู้พัฒนา, สถาบันการศึกษา, สมาคมด้านคอมพิวเตอร์, เอกชนที่มีเทคโนโลยี, ผู้คลั่งไคล้โอเพ่นซอร์ส คาดว่าจะเริ่มต้นมีสมาชิกเข้าร่วมนับสิบองค์กรและน่าจะเห็นเป็นรูปธรรมใน 3 เดือน "ที่ผ่านมา อาจมองว่าการพัฒนาโอเพ่นซอร์ส แบ่งออกเป็นหลายค่าย แต่องค์กรกลางดังกล่าว จะทำให้มีโอเพ่นซอร์สเป็นหนึ่งเดียว ผู้มีบทบาทการพัฒนาจากเอกชน เช่น ซัน ไมโครซิสเต็มส์ที่ให้นายนุสรณ์ พจน์พิพัฒน์ พัฒนาปลาดาวก็เข้าร่วมได้ เนคเทค เป็นเพียงผู้สนับสนุนและประสานงานให้เกิดขึ้น" นายทวีศักดิ์กล่าว นอกจากนั้น ยังเป็นการสานเป้าหมายนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ที่ต้องการสนับสนุนให้ใช้โปรแกรมลินิกซ์ และโปรแกรมออฟฟิศ สาธารณะให้มีการใช้แพร่หลายมากขึ้น จาก 0.05% ในปัจจุบัน ให้ขึ้นมาระดับ 5% ของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีในส่วนของราชการ เพื่อช่วยประหยัดงบภาครัฐด้วย

 

สำหรับภารกิจหลักขององค์กรกลางนี้ การเผยแพร่ความรู้ พร้อมรับโจทย์ปัญหาของผู้ใช้งานเพื่อนำมาปรับปรุง รับเงินอุดหนุนจากเอกชน หรือผู้สนใจจะสนับสนุนโอเพ่นซอร์ส รวมถึงให้ทุนวิจัยพัฒนาโปรแกรมโอเพ่นซอร์สที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ  "ที่สำคัญ จะต้องมีการรวมศูนย์ข้อมูลซอร์สโค้ดที่มีอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักพัฒนานำโค้ดมาพัฒนาต่อยอดได้ง่ายและเร็วขึ้น ซึ่งหากมีธุรกิจสามารถนำโอเพ่นซอร์สมาพัฒนาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์และบริการของตัวเอง ก็จะสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย ให้สามารถเป็นธุรกิจมีกำไรและต้นทุนต่ำได้" นายทวีศักดิ์กล่าว  ทั้งนี้ปัจจุบัน ประมาณการจำนวนนักพัฒนาโอเพ่นซอร์ส น่าจะมีระดับหลายพันคนจากจำนวนนักพัฒนาในไทย 20,000 คน นอกจากนั้นมีประมาณการส่วนแบ่งตลาดโอเอสและเวบ แอพพลิเคชั่น เซิร์ฟเวอร์ มีการใช้งานลินุกซ์และอาปาเช่ 60%-70% ของจำนวนเครื่องแม่ข่ายที่จำหน่ายแต่ละปี 20,000 เครื่อง

 

ชูไทยฐานโอเพ่นซอร์สเอเชียแปซิฟิก

นายทวีศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้เนคเทคเองได้รับการติดต่อจาก The Asia-Pacific Development Information Programme :APDIP ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่จะสนับสนุนการพัฒนาแเอพพลิเคชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อลดความยากจนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภูมิภาคนี้ โดยให้เนคเทคจัดทำข้อเสนอโครงการ (proposol) ที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางโอเพ่นซอร์ส รวบรวมซอร์สโค้ดของการพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักพัฒนาและเผยแพร่ความรู้สร้างความตื่นตัวการใช้งานโอเพ่นซอร์สในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้หากได้รับคัดเลือกก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรดังกล่าวปีละ 5 ล้านบาทด้วยเพื่อดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม "การที่องค์กรดังกล่าวเลือกให้เนคเทคเข้าร่วมเสนอพร็อพโพซัลนั้น มองว่าเนคเทคเองมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการลินุกซ์ให้เป็นระบบปฏิบัติการแห่งชาติ หรือ National OS ที่สามารถรองรับการใช้งานภาษาไทยภายในโอเอสได้ และทำให้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ซิสเป็นมาตรฐานที่รองรับโดยทั่วไปการใช้งานในเครื่องเดสก์ทอปเนื่องจากติดตั้งใช้งานง่าย" นายทวีศักดิ์ กล่าว

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 มกราคม 2546

 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.