สวทช. ทุ่มเต็มที่หนุนซอฟต์แวร์ไทย สร้างมูลค่าถึง 2.1 หมื่นล้านในแผน 9
สวทช. หนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สร้างมูลค่า 2.1 หมื่นล้านบาท ภายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 9 หรือเป็นสัดส่วนกว่า 23% ของมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์รวม ทั้งดันระบบเปิดเป็นหลักในการใช้งานของประเทศ


นายไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. มีแผนการสนับสนุนภาคเอกชนที่จะลงทุนสร้างเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ใหม่ๆ อีกอย่างน้อย 3 แห่ง ในสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานไม่น้อยกว่า 30,000 คน มูลค่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตได้ไม่น้อยกว่า 21,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย ที่คาดว่าจะมีมูลค่า 90,000 ล้านบาทในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือ เป็นสัดส่วนกว่า 23% ของมูลค่าตลาดรวม


นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าเพิ่มการใช้งานโปรแกรมรหัสเปิด (โอเพ่น ซอร์ส) ให้มีสัดส่วนในตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 10% ด้วยการสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้รหัสเปิดต่างๆ การจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์ต่างๆ เป็นต้น อีกทั้งในส่วนของภาคเอกชน มีผู้ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้ระบบเปิดอยู่แล้วเช่นกัน โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (เอ็นไอทีซี) ซึ่งมี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้อนุมัติเห็นชอบให้สร้างโครงการซอฟต์แวร์ ปาร์ค 2 ขึ้น โดยใช้งบราว 3-4 พันล้านบาท ส่วนการดำเนินงานจะเป็นการร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในรูปแบบมหาชน ซึ่งมีภาครัฐเข้าไปถือหุ้นไม่เกิน 30% ส่วนที่เหลือจะเป็นการถือหุ้นของบริษัทเอกชน เพื่อทำหน้าที่ดูแลโครงการดังกล่าว โดยล่าสุดทาบทามบริษัทเอกชนไว้ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่มีความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์, กลุ่มซอฟต์แวร์เฮ้าส์ และกลุ่มการศึกษา


ทั้งนี้ บริษัทร่วมทุนดังกล่าว จะใช้งบลงทุนเริ่มแรกราว 100-200 ล้านบาท โดย 40-50 ล้านบาท เป็นการลงทุนในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่ (facility) ในอาคาร เช่น การต่อเชื่อมเครือข่ายความเร็วสูง (ไฮสปีด เน็ตเวิร์ค) สำหรับโครงการนี้ ในช่วงแรกซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปี 45 จะใช้พื้นที่ของอาคารไม่ต่ำกว่า 30,000 ตารางเมตร และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 150,000 ตารางเมตร ภายใน 3 ปี
 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.